MPSV: Česko-slovenské důchody by se měly dorovnat, zákon jde k prezidentovi

Senát včera schválil dorovnání česko-slovenských důchodů. Přijal tak vládní návrh na změnu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Novelu právních předpisů, která počítá se speciální dávkou - dorovnávacím přídavkem, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Pokud ji podepíše prezident, lidé budou mít na dorovnání nárok ode dne její účinnosti. Bude–li zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů v září 2013, pak od 1. prosince 2013.

Dorovnávací přídavek k českým starobním důchodům bude při splnění zákonem stanovených podmínek vyplácet plátce důchodu, tedy zpravidla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Nepůjde o pevně stanovenou částku, ale výše dorovnávacího přídavku se bude odvíjet, zjednodušeně řečeno, od rozdílu mezi úhrnem aktuálně vypláceného českého a slovenského starobního důchodu a hypotetickým starobním důchodem vypočteným podle získaných dob důchodového pojištění po roce 1992 v České republice a před rokem 1993 na Slovensku. Pokud po odečtení první částky od druhé vyjde kladné číslo, právě tyto peníze bude ČSSZ vyplácet jako dorovnávací přídavek.

Zaznamenali jsme řadu případů, kdy lidé měli pocit, že se jich rozpad federace právě v oblasti starobního důchodu nepříznivě dotkl,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček a dodává: Právě to řeší schválený návrh, díky kterému budou moci o dorovnávací přídavek požádat Češi i Slováci nezávisle na občanství.

Ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vilém Kahoun upřesňuje: ČSSZ může o žádostech o dorovnání důchodu začít rozhodovat až od okamžiku, kdy novela zákona nabude účinnosti. V tuto chvíli je předčasné žádosti o dorovnání zasílat ČSSZ. Je třeba, aby lidé, kterých se nová norma týká, vyčkali do účinnosti této právní úpravy.“

Předloha počítá s tím, že na dorovnávací přídavek budou mít za zákonem daných podmínek nárok lidé, kteří pobírají český i slovenský starobní důchod, které jsou v součtu nižší, než kdyby za dobu získanou za existence společného státu dostávali pouze důchod český. Nutné je, aby získali alespoň 25 let pojištění před rozdělením ČSFR (tj. před 1. lednem 1993), za které jim byl přiznán slovenský důchod, a poté alespoň 1 rok důchodového pojištění před rokem 1996 v ČR, kdy ještě platil federální zákon o sociálním zabezpečení. Dorovnávací přídavek se bude vyplácet pouze s českým starobním důchodem, a to stejným způsobem, jako lidé dostávají tento důchod v současné době, avšak až ode dne účinnosti novely.

Rozdíly v důchodech přineslo rozdělení československé federace k 31. prosinci 1992. Smlouva mezi oběma nástupnickými státy musela stanovit, který z nich bude při přiznání důchodu hodnotit doby zaměstnání získané před tímto rozdělením. Základním kritériem se nakonec stalo sídlo zaměstnavatele ke dni rozdělení společného státu. Ekonomika i legislativa obou států se však vyvíjela odlišně, a tak jsou v některých případech lidé, kterým tyto doby hodnotila slovenská strana, finančně znevýhodněni, což vedlo též k řadě soudních sporů.