Česká správa sociálního zabezpečení pečuje o téměř 8,5 milionu klientů

Praha 1. 8. 2013

Ke konci června evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 2 861 513 důchodců pobírajících v ČR starobní, invalidní a pozůstalostní důchod. Vyplácela jim celkem 3 485 606 důchodů. Z tohoto počtu bylo důchodů starobních 2 340 234, invalidních 434 895pozůstalostních (tj. vdovských, vdoveckých a sirotčích) 710 477. Oproti stejnému období loňského roku se počet starobních důchodů nepatrně zvýšil o 2 780. Invalidních a pozůstalostních důchodů eviduje ČSSZ letos méně.

ČSSZ spolu s okresními správami sociálního zabezpečení (OSSZ) k 30. 6. 2013 spravovala záležitosti z oblasti sociálního zabezpečení pro 8 452 100 klientů, mezi které patří hlavně zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a samozřejmě lidé pobírající důchod. K tomuto datu evidovala ČSSZ celkem 4 952 339 poplatníků pojistného na důchodové pojištění. 268 848 zaměstnavatelů odvádělo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za 4 239 118 zaměstnanců. Ke konci června vykonávalo výdělečnou činnost 995 996 OSVČ, z toho 707 526 OSVČ bylo povinno platit zálohy na důchodové pojištění.

 

Jakou agendu ČSSZ zabezpečuje?

Výjimkou nejsou situace, kdy se pracovníci správ sociálního zabezpečení setkávají s tím, že lidé se na úřad obracejí s dotazy a požadavky, které do jeho působnosti nepatří. Informace z oblasti sociálních služeb, dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, pomoci v hmotné nouzi a dávek pro osoby se zdravotním postižením získají lidé na pobočkách Úřadu práce - www.uradprace.cz. Podrobnosti o těchto dávkách i o problematice zaměstnanosti jsou také k dispozici na integrovaném portále Ministerstva práce a sociálních věcí: portal.mpsv.cz/.

Důležité je vědět, že ČSSZ rozhoduje o důchodových nárocích občanů a provádí výplatu důchodů ze základního důchodového pojištění (I. pilíře). Dále OSSZ rozhodují o dávkách nemocenského pojištění, kterými jsou nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, a ty rovněž vyplácí. Od zaměstnavatelů a OSVČ vybírají OSSZ pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

 

S čím OSSZ občanům zejména pomohou?

 • Poskytnou informace o podmínkách nároku na dávky nemocenského a důchodového pojištění,
 • sepíší s občany žádost o důchod (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí),
 • poradí, jak doložit neevidované doby pojištění a kde dohledat potřebné doklady o chybějících dobách pojištění,
 • poradí, jak řešit dluhy na sociálním pojištění,
 • vystaví potvrzení o pobírání peněžité pomoci v mateřství i dalších dávek nemocenského pojištění,
 • poskytnou podporu OSVČ při plnění jejich povinností v oblasti sociálního zabezpečení,
 • zkontrolují plnění povinností plátců pojistného,
 • řeší dotazy zaměstnanců, zda za ně odvádí zaměstnavatel pojistné na důchodové pojištění.

 

Co OSSZ neřeší?

 • Nároky na dávky státní sociální podpory a hmotné nouze, dávky pěstounské péče a dávky pro osoby se zdravotním postižením,
 • rodičovský příspěvek,
 • podporu v nezaměstnanosti, zprostředkování zaměstnání a rekvalifikace,
 • pracovně-právní problematiku (nároky na dovolenou, odstupné, rušení pracovního poměru),
 • rodinné spory (výživné, výkon rodičovských práv),
 • zdravotní pojištění a lázeňskou péči.