Výroční zpráva ČSSZ seznamuje s činnostmi a úkoly roku 2012

Praha 17. 7. 2013

Náplň činnosti České správy sociálního zabezpečení, její úkoly a priority v loňském roce rekapituluje Výroční zpráva ČSSZ. Rok 2012 byl dynamickým obdobím, ve kterém se ČSSZ při výkonu svých agend zaměřila především na kvalitu a rychlost rozhodování, v popředí jejího zájmu byla i exekuční agenda a její stabilizace.

Konkrétní činnosti jsou doloženy čísly. Výroční zpráva je vydána v elektronické podobě na webových stránkách ČSSZ.

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2012