Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun novému ministrovi práce a sociálních věcí představil stabilizovaný úřad

Praha 12. 7. 2013

Jako první organizaci svého resortu nový ministr práce a sociálních věcí František Koníček navštívil Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Přehled o aktuální situaci v instituci mu poskytl ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun. Ministra ujistil, že výkon úřadu je stabilizovaný a jeho prioritou je tento stav udržet i za ztížených podmínek vyvolaných zejména stavem veřejných financí a obdobím reforem.

Role České správy sociálního zabezpečení v oblasti sociálního pojištění je klíčová, organizace musí fungovat i v období změn. Jsem rád, že je to silná entita, do které nesmí nikdo svévolně zasahovat. Vše musí fungovat podle zákona a ke spokojenosti klientů,“ řekl úvodem ministr práce a sociálních věcí František Koníček.  

Nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství vyplácíme občanům včas, o důchodech, i těch s exekuční srážkou, rozhodujeme ve lhůtě stanovené zákonem, v období recese odvádíme do státního rozpočtu pojistné na sociální zabezpečení s dlouhodobou úspěšností jeho výběru nad 99 %,“ shrnul ve třech bodech stěžejní činnosti ČSSZ její ústřední ředitel Vilém Kahoun

Během pracovního setkání seznámil Vilém Kahoun ministra s úkoly a cíli, které ČSSZ a její okresní správy sociálního zabezpečení čekají ještě letos a v následujícím roce. Jedním z nich je, aby ČSSZ připravila a zavedla od 1. 1. 2014 povinnou elektronickou komunikaci se zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a ošetřujícími lékaři. Ministr také obdržel stručnou informaci o probíhající přípravě změn v organizaci práce lékařské posudkové služby ČSSZ. Tématem jednání bylo i efektivní čerpání financí z fondů EU na takové projekty úřadu, které budou podporovat jeho výkon a kvalitu fungování. Ministr práce a sociálních věcí František Koníček vedení úřadu informoval, že jeho prioritou ve vztahu k ČSSZ je dořešit její financování pro letošní rok a dosáhnout synergie v oblasti informačních a komunikačních technologií, financování i bezpečnosti, a to v celé ČSSZ, tedy včetně okresních správ sociálního zabezpečení.

Další snímky ve fotogalerii.

Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun novému ministrovi práce a sociálních věcí představil stabilizovaný úřad