Za první pololetí přišlo o nemocenské nebo jeho část přes 1 000 lidí

Praha 31. 7. 2013

Od začátku roku do konce června 2013 provedli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) 74 364 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Jejich výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 1 125 osobám. Zkontrolován byl přibližně každý desátý občan, kterému lékař vystavil neschopenku. V kraji Pardubickém a Královéhradeckém se kontroly týkaly každého sedmého na neschopence.

Kontroly dodržování léčebného režimu provádějí pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru, z podnětu ošetřujícího lékaře nebo zaměstnavatele. V případě, že práceneschopné občany při kontrole nezastihnou na adrese uvedené na tzv. neschopence, vyzvou je prostřednictvím písemného oznámení, aby kontaktovali OSSZ. Pokud se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí OSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského, tzv. postih. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

Lidé, kteří čerpají nemocenské, mají povinnost umožnit kontrolu dodržování stanoveného léčebného režimu. S tím souvisí, že jsou také povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou a dodržovat vycházky určené ošetřujícím lékařem. Vycházky může ošetřující lékař stanovit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Ve výjimečných případech a po předchozím písemném souhlasu OSSZ může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu.

 

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců k 30. 6. 2013

Kraj

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Jihočeský

4 972

45

Jihomoravský

9 781

111

Karlovarský

2 458

62

Královéhradecký

6 351

74

Liberecký

2 223

42

Moravskoslezský

9 941

125

Olomoucký

5 513

117

Pardubický

5 640

90

Plzeňský

5 038

95

Hl. město Praha

4 315

9

Středočeský

7 461

147

Ústecký

4 864

90

Vysočina

3 269

36

Zlínský

2 538

82

Celkem ČR

74 364

1 125

Informace o kontrolách dodržování léčebného režimu práceneschopných za první pololetí roku 2012:

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/2012-23-07-vice-nez-1-300-lidi-prislo-o-nemocenske.htm