Počet pracovních neschopností se meziročně zvýšil, délka nemoci se o 4 dny zkrátila

Praha 29. 7. 2013

Celkem 765 466 ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) evidovala k 30. 6. 2013 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Oproti stejnému období loňského roku se počet dočasných pracovních neschopností (DPN) zvýšil o téměř 16 %. Největšího počtu případů dosáhla Praha, Středočeský a Moravskoslezský kraj.

Za první pololetí 2013 se meziročně zvýšil i počet prostonaných dnů, bylo jich 31 748 130, tj. o 5 % více než za stejné období roku 2012.

Průměrná doba trvání jednoho případu DPN se zkrátila zhruba o 4 dny. Ke konci června 2013 činila 41,48 dne, zatímco ve stejném období loňského roku 45,75 dne. Na zkrácení průměrné délky trvání se podílel vysoký počet nemocí dýchací soustavy, které se obvykle vyznačují kratší dobou léčby. Nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu DPN – 51,01 dne - byla zaznamenána ve Zlínském kraji, nejkratší zůstává v Praze – 32,00 dne.

Nemoci dýchací soustavy jsou nejčastější příčinou vzniku dočasné pracovní neschopnosti, ale zároveň mají nejkratší průběh. ČSSZ evidovala k 30. 6. 2013 kvůli těmto onemocněním 349 530 ukončených případů DPN, což je o téměř 53 % více než ke stejnému datu loňského roku. Průměrně trvala jedna DPN zapříčiněná toto diagnózou 16 dní. Další sledované diagnózy dočasné pracovní neschopnosti uvádí tabulka 2.

 

Tabulka 1: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti k 30. 6. 2013 podle krajů

Kraj

Počet ukončených případů DPN

Počet prostonaných dnů

Průměrná délka trvání jednoho případu DPN

Jihočeský

51 246

2 211 851

43,16

Jihomoravský

83 303

3 574 540

42,91

Karlovarský

20 043

816 092

40,72

Královéhradecký

41 842

1 649 260

39,42

Liberecký

35 546

1 432 340

40,30

Moravskoslezský

86 925

4 253 279

48,93

Olomoucký

43 459

2 049 313

47,16                   

Pardubický

38 280

1 534 063

40,07

Plzeňský

48 418

1 922 638

39,71

Hl. m. Praha

95 070

3 041 867

32,00                     

Středočeský

87 735

3 234 485

36,87                      

Ústecký

53 473

2 298 464

42,98

Vysočina

38 768

1 620 406

41,80

Zlínský

41 358

2 109 532

51,01

Celkem ČR

765 466

31 748 130

41,48


 

Tabulka 2: Sledované diagnózy dočasných pracovních neschopností

Diagnóza

Počet ukončených případů DNP

Počet prostonaných dnů

Průměrná délka trvání jednoho případu DPN

Tuberkulóza

48

7 577

157,85

Zhoubné novotvary

6 049

1 069 670

176,83

Nemoci duševní

17 328

1 628 535

93,98

Nemoci nervové soustavy

10 214

864 223

84,61

Nemoci oběhové soustavy

23 116

1 891 874

81,84

z toho: hypertenze

6 433

414 932

64,50

ischemická choroba srdeční

3 277

427 828

130,55

cévní nemoci mozku

1 445

219 970

152,23

jiné nemoci oběhové soustavy

11 961

829 144

69,32

Nemoci dýchací soustavy

349 530

5 594 020

16,00

z toho: akutní infekce dýchacích cest

273 383

4 145 521

15,16

chřipka

59 431

828 296

13,94

chronické nemoci dolních dýchacích cest

7 015

281 246

40,09

jiné nemoci dýchacích cest

9 701

338 957

34,94

Nemoci trávicí soustavy

42 655

1 465 655

34,36

Nemoci kůže

9 969

361 962

36,31

Nemoci pohybové soustavy

124 935

8 983 871

71,91

z toho: nemoci páteře

83 751

5 795 068

69,19

jiné nemoci pohybové soustavy

41 184

3 188 803

77,43

Nemoci močové a pohlavní soustavy

28 884

1 032 641

35,75

Těhotenství, porod, šestinedělí

17 603

1 867 567

108,09

Úrazy, otravy

81 085

4 543 042

56,03

Nemoci ostatní

54 050

2 437 493

45,10

Celkem ČR

765 466

31 748 130

41,48

 

Informace o ukazatelích dočasné pracovní neschopnosti za 1. pololetí 2012:

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/2012-07-19-pocty_pracovnich_neschopnosti_klesly_doba_trvani_nemoci_se_prodlouzila.htm