Počty důchodců a důchodů za 1. čtvrtletí 2013

Praha 14. 5. 2013

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidovala k 31. 3. 2013 celkem 2 863 034 důchodců pobírajících v ČR starobní, invalidní a pozůstalostní důchod. Těm vyplácela celkem 3 487 811 důchodů. Kromě toho vyplácela ČSSZ 79 217 důchodů do zahraničí - do 78 zemí světa.

Ke konci března 2013 vyplatila ČSSZ klientům v ČR 2 340 148 starobních důchodů, 436 409 invalidních důchodů (jedná se o invalidní důchody pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně) a 711 254 důchodů pozůstalostních (tj. vdovských, vdoveckých a sirotčích).

Průměrná výše starobního důchodu činila k 31. 3. 2013 celkem 10 929 Kč, z toho u mužů 12 109 Kč a u žen 9 923 Kč (jedná se o sólo vyplácené starobní důchody vč. předčasných, bez souběhů s pozůstalostním). Průměrný věk penzistů pobírajících starobní důchod byl v 1. čtvrtletí tohoto roku 69 let - muži 70, ženy 68 let.

Nově přiznaných důchodů, jejichž trvalá výplata byla zahájena v prvních třech měsících roku 2013, bylo celkem 40 153, z toho bylo důchodů starobních 22 722, invalidních 7 300 a pozůstalostních 10 131. Z počtu starobních důchodů, které začaly být vypláceny v 1. čtvrtletí 2013, bylo téměř 29 % předčasných starobních důchodů.

 

Tabulka: Počet důchodců - stav k 31. 3.

Rok

2009

2010

2011

2012

 2013

Počet důchodců celkem

2 759 803

2 797 939

2 823 583

2 871 453

2 863 034

Počet starobních důchodců

2 071 269

2 225 908*) 

2 266 348

2 340 218

2 340 148

Pozn.: *) Od roku 2010 je z důvodu novely zákona o důchodovém pojištění navyšován počet starobních důchodců v souvislosti s přeměnou invalidních důchodů na starobní po dosažení věku 65 let, proto není možné porovnávat údaje s lety před touto změnou.

 

Údaje k 31. 3. 2012 naleznete zde.