Za porušení léčebného režimu kráceno nebo odňato nemocenské v 537 případech

Praha 30. 4. 2013

Od začátku letošního roku do konce března provedli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) 34 975 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 537 osobám. Nejvíce kontrol se uskutečnilo v Jihomoravském kraji – 4 851 a v Moravskoslezském kraji – 4 270. Nejvíce postihů uložili pracovníci OSSZ v kraji Středočeském – 85 a Moravskoslezském – 68.

Občané, kteří čerpají nemocenské, mají povinnost dodržovat stanovený režim a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Dále jsou mj. povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou a dodržovat vycházky určené ošetřujícím lékařem. Ošetřující lékař povoluje vycházky nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Ve výjimečných případech a po předchozím písemném souhlasu OSSZ může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu.

Kontroly dodržování léčebného režimu provádějí pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru, z podnětu ošetřujícího lékaře nebo zaměstnavatele. Pokud se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí okresní správa sociálního zabezpečení řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského, tzv. postih. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

 

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců k 31. 3. 2013

Kraj

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Jihočeský

2 308

15

Jihomoravský

4 851

60

Karlovarský

891

30

Královéhradecký

3 352

39

Liberecký

953

21

Moravskoslezský

4 270

68

Olomoucký

2 462

45

Pardubický

2 938

39

Plzeňský

2 110

45

Hl. město Praha

2 105

3

Středočeský

3 822

85

Ústecký

2 251

44

Vysočina

1 653

14

Zlínský

1 009

29

Celkem ČR

34 975

537

 

Informace o kontrolách dodržování léčebného režimu práceneschopných za první čtvrtletí roku 2012:

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/2012-05-11-597-osob-porusilo-lecebny-rezim-zjistily-v-1-ctvrtleti-kontroly-cssz.htm