Müllerová: Podnikatelům nabízíme delší úřední hodiny

Resort ministerstva práce a sociálních věcí vychází vstříc podnikatelům. Proto až do 3. května prodlouží úřední hodiny na všech pracovištích České správy sociálního zabezpečení. Právě na pobočkách ČSSZ bude nyní až milion lidí, kteří podnikají jako OSVČ, podávat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012. Ten je nutné odevzdat nejpozději do 2. května. Povinnost předložit přehled mají i ti lidé, kteří podnikali jako osoby samostatně výdělečně činné pouze část loňského roku nebo pobírají důchod, studují či jsou zároveň zaměstnáni.

„Podnikatelé mají vůči státu mnoho povinností, řadu z nich plní právě v současné době. Lepší než vymáhat sankce za to, že některé nesplnili, je vytvořit jim lepší podmínky pro to, aby vše bez zbytečných překážek zvládli. Prodloužení úředních hodin od 2. dubna je vstřícná nabídka z naší strany,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová (TOP 09).

Každý pracovní den budou mít otevřeno na všech okresních správách sociálního zabezpečení (v Praze na územních pracovištích Pražské správy sociálního zabezpečení), kde jsou k dispozici pokladny pro zaplacení pojistného v hotovosti až do deseti tisíc korun. „Pojistné bude možné zaplatit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v pondělí a ve středu od 9 do 15 hodin s polední přestávkou, v úterý a ve čtvrtek od 9 do 13 hodin a v pátek od 9 do 12 hodin. Vytváříme tak podmínky pro plynulé zvládnutí období, kdy většina OSVČ podává přehledy,“ upřesňuje ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.

Případné nedoplatky pojistného na sociální zabezpečení musí OSVČ zaplatit do 8 dnů od podání přehledu. Tato lhůta platí i tehdy, pokud přehled zpracovává daňový poradce. V takovém případě mají ale OSVČ delší termín pro podání přehledu - do 1. srpna 2013. Zpracování přehledu daňovým poradcem se musí správě sociálního zabezpečení nahlásit do 30. dubna. Osoby samostatně výdělečně činné, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, musí podat přehled do 31. července 2013.

ČSSZ také vydává každoročně „Příručku OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení,“ která formou otázek a odpovědí podává základní informace. Příručka vyšla i pro rok 2013, dostupná je zdarma v elektronické podobě na webu ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm.

Formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 a podrobný návod, jak ho vyplnit, lidé najdou také na webu ČSSZ, a to na adrese: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm. Možné je využít i moderní e-Podání přehledu, elektronický formulář přitom  OSVČ významně usnadňuje život a například automaticky pomáhá s výpočtem pojistného.

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí MPSV,
Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ