Podíl předčasných starobních důchodů z celkového počtu starobních důchodů činil 22 %

Praha 13. 3. 2013

Počet nově přiznaných předčasných starobních důchodů, jejichž výplatu Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v loňském roce zahájila, činil 27 852.

Lidé, kterým se blíží věk 60 let, se stále častěji přicházejí na okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) poradit, zda částečně vyřeší svou situaci, zejména ztrátu zaměstnání nebo pracovní výkonnosti, odchodem do předčasného starobního důchodu. Mnohdy se ale neorientují, kdy a za jakých podmínek mohou o předčasný starobní důchod žádat. Jak zjistit, kdy vzniká nárok na předčasný starobní důchod? Především je třeba vzít v úvahu:

  1. rok narození (u žen i počet vychovaných dětí) – od roku narození se odvíjí důchodový věk pro řádný starobní důchod, je uveden v zákoně o důchodovém pojištění v přehledné tabulce zde nebo jej vypočte věková kalkulačka na www.mpsv.cz/files/clanky/2436/Vekova_kalkulacka_110711.xls
  2. potřebnou dobu pojištění – v konkrétním roce, kdy dojde k dosažení důchodového věku, je nezbytné splnit podmínku potřebné doby pojištění (je uvedena např. na webu ČSSZ – viz: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm),
  3. je-li zákonem daný důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o 3 roky dříve, než člověk dosáhne důchodového věku,
  4. je-li zákonem daný důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku.

 

Příklad 1: žena, nar. 15. 6. 1955, vychovala 1 dítě

Její důchodový věk je 61 let + 4 měsíce. Nárok na řádný starobní důchod jí dle ročníku narození vznikne k 15. 10. 2016. Dosažení důchodového věku v roce 2016 odpovídá podmínce získat 32 let doby pojištění (nebo 30 let bez náhradní doby pojištění). Předčasný starobní důchod jí může být přiznán nejdříve od 15. 10. 2013, tedy nejvýše o 3 roky dříve, než je její důchodový věk.

Příklad 2: muž, nar. 1. 4. 1953

Jeho důchodový věk je 63 let. Nárok na řádný starobní důchod mu dle jeho roku narození vznikne k 1. 4. 2016. Dosažení důchodového věku v roce 2016 odpovídá podmínce získat 32 let doby pojištění (nebo 30 let bez náhradní doby pojištění). Předčasný starobní důchod mu může být přiznán nejdříve od 60 let věku, tedy od 1. 4. 2013.

Předčasný starobní důchod je krácen. Výše krácení (srážky) je závislá na délce doby, která chybí do dosažení řádného důchodového věku. V praxi to znamená, že krácení za předčasný odchod je trvalé i po dosažení věku pro nárok na řádný starobní důchod. Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o tento důchod. Přiznáním předčasného starobního důchodu je vyloučen nárok na řádný starobní důchod. Výplata předčasného starobního důchodu nenáleží při souběžném výkonu výdělečné činnosti, která zakládá účast na pojištění, do dosažení důchodového věku nebo ukončení výdělečné činnosti. Doba výdělečné činnosti po přiznání předčasného starobního důchodu (kdy není důchod vyplácen), se projeví zvýšením procentní výměry důchodu. Žádost o předčasný starobní důchod je možné sepsat na OSSZ nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání.

Z celkového počtu 2 341 220 starobních důchodů vyplácených k 31. 12. 2012 bylo předčasných starobních důchodů zhruba 22 %, (tj. 523 886). V roce 2011 ČSSZ vyplácela 501 789 předčasných starobních důchodů. V závěru roku 2012 ČSSZ evidovala celkem 2 866 056 důchodců pobírajících starobní, invalidní a pozůstalostní důchod, z toho bylo 438 509 invalidních důchodců a 86 327 důchodců pobírajících pouze pozůstalostní důchod (tj. vdovský, vdovecký, sirotčí).

 

Následuje přehled ukazatelů důchodové statistiky podle krajů k 31. 12. 2012.

 

Tabulka č. 1: Počty starobních důchodců a průměrná výše sólo starobního důchodu

Kraj

Počet starobních důchodců
(vč. předčasných)

Průměrná výše sólo
starobního důchodu

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

Praha

98 459

170 714

269 173

12 568

10 707

11 520

Středočeský

103 370

166 746

270 116

12 052

  9 811

10 868

Jihočeský

53 571

88 279

141 850

11 703

  9 777

10 669

Plzeňský

49 580

79 949

129 529

11 847

  9 745

10 727

Karlovarský

24 892

41 206

66 098

11 693

  9 585

10 536

Ústecký

67 850

111 661

179 511

11 934

  9 628

10 687

Liberecký

37 167

61 026

98 193

11 777

  9 804

10 701

Královéhradecký

49 260

81 556

130 816

11 707

  9 782

10 661

Pardubický

44 625

72 949

117 574

11 622

  9 631

10 553

Vysočina

45 862

72 994

118 856

11 541

  9 547

10 498

Jihomoravský

96 625

164 252

260 877

11 772

  9 713

10 649

Olomoucký

54 027

91 929

145 956

11 539

  9 557

10 457

Zlínský

49 822

85 913

135 735

11 671

  9 599

10 546

Moravskoslezský

106 113

170 823

276 936

12 486

  9 376

10 845

ČR

881 223

1 459 997

2 341 220

11 948

  9 782

10 778 

 

 

Tabulka č. 2: Počty předčasných starobních důchodců a průměrná výše sólo předčasného starobního důchodu

Kraj

Počet předčasných
starobních důchodců
*)

Průměrná výše sólo
předčasného starobního důchodu**)

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

Praha

13 034

19 589

32 623

10 622

8 973

9 673

Středočeský

22 475

30 369

52 844

10 830

8 765

9 709

Jihočeský

14 241

18 743

32 984

10 804

8 908

9 778

Plzeňský

14 456

18 844

33 300

10 871

8 863

9 792

Karlovarský

6 783

9 606

16 389

10 449

8 593

9 403

Ústecký

18 823

26 528

45 351

10 669

8 569

9 498

Liberecký

8 830

12 170

21 000

10 642

8 870

9 659

Královéhradecký

12 638

17 126

29 764

10 759

8 902

9 736

Pardubický

13 537

17 695

31 232

10 767

8 811

9 710

Vysočina

14 972

18 580

33 552

10 720

8 760

9 691

Jihomoravský

24 122

30 947

55 069

10 602

8 650

9 560

Olomoucký

15 883

20 362

36 245

10 596

8 642

9 547

Zlínský

13 556

18 209

31 765

10 714

8 780

9 662

Moravskoslezský

28 550

43 218

71 768

11 142

8 425

9 590

ČR

221 900

301 986

523 886

10 762

8 718

9 641

*) starobní důchody trvale i dočasně krácené (přiznané podle § 31 a § 30 zákona o důchodovém pojištění)

**) průměrná výše předčasného starobního důchodu trvale kráceného (přiznaného podle § 31 zákona o důchodovém pojištění)

Pro upřesnění: Předčasné starobní důchody nejsou totéž co tzv. předdůchody. Předdůchod je produktem komerčního doplňkového penzijního spoření (III. pilíř) a nejde tedy o dávku důchodového pojištění vyplácenou státem.

Informace k vybraným ukazatelům důchodové statistiky: www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/statistiky/.

Tisková zpráva: Kdo má v roce 2013 nárok na starobní důchod

Odpovědi na nejčastější dotazy k odchodu do starobního důchodu: Příručka budoucího důchodce