Nemocenské dlouhodobě nemocným vyplácí ČSSZ včas, k tomu ale potřebuje tzv. lístek na peníze

Praha 25. 2. 2013

Ve výplatách dávek nemocenského pojištění je situace zcela běžná. Dávky se zpracovávají v optimálních lhůtách, tj. cca 87 % případů je zpracováváno ve lhůtě do 10 dnů, 99,97 % případů v zákonné lhůtě do 30 dnů. Peněžitou pomoc v mateřství (lidově někdy mateřská) vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) v 98 % případů do 10 dnů. Zbylá dvě procenta se týkají nově zpracovávaných případů a i jejich výplata probíhá v zákonné lhůtě, tedy do jednoho měsíce.

Zařízení výplaty nemocenského je možné pouze na základě předložení dokladu o trvání nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Nemocenské vyplácí OSSZ od 22. dne trvání pracovní neschopnosti za kalendářní dny. V prvních třech týdnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel svému zaměstnanci náhradu mzdy za pracovní dny, jak určuje zákoník práce. Trvá-li pracovní neschopnost několik měsíců (např. z důvodu dlouhodobé léčby nebo rekonvalescence po operaci), ošetřující lékař tzv. lístek na peníze (potvrzení o trvání pracovní neschopnosti) vystavuje nejméně jednou měsíčně, aby měl nemocný zajištěn určitý pravidelný měsíční příjem do doby ukončení pracovní neschopnosti. Toto potvrzení lze vystavit k jakémukoli dni v kalendářním měsíci. Není nutné jej vystavovat k poslednímu dni kalendářního měsíce (výjimkou jsou případy, kdy se provádí srážky – exekuce - z nemocenského, zde se nemocenské ze zákona vyplácí za celý kalendářní měsíc, je proto vhodné mít lístek na peníze vystaven na celý kalendářní měsíc).

Lístek na peníze a ostatní doklady potřebné pro výpočet a výplatu dávky předává příslušné OSSZ za svého zaměstnance zaměstnavatel. Zaměstnavatel je povinen učinit tak ze zákona neprodleně. Jsou-li zaměstnavatelem předány doklady se zpožděním, způsobuje to zdržení výplaty dávky. Lhůta jednoho měsíce pro výplatu dávky se totiž počítá až ode dne, kdy jsou zaměstnavatelem doručeny doklady na OSSZ. Bez těchto dokladů nelze dávku vyplatit.

Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) vyplácí OSSZ za příslušný kalendářní měsíc nejpozději do konce následujícího měsíce. I když jde o opakující se dávku, u které se doklady pro určení jejího nároku předávají jen jedenkrát při zahájení výplaty, zákon neukládá, aby byla vyplácena ve všech měsících ve stejném termínu. V 98 % případů vyplácí OSSZ tuto dávku do 10 dnů.

Pro vyřizování dotazů k výplatě dávek nemocenského pojištění se lidé mohou obracet na call centrum pro nemocenské pojištění. Toto call centrum – tel. č. 840 406 040 – je v provozu každý pracovní den v pondělí a ve středu od 8 do 17 h, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14:30 h a v pátek od 8 do 14 h.

K výplatě dávek nemocenského pojištění po lhůtě do jednoho měsíce od předání kompletních dokladů dochází ojediněle, zejména z důvodu nesprávnosti nebo neúplnosti předkládaných dokumentů. Proto je spolupráce mzdových účtáren zaměstnavatelů s příslušnými OSSZ nezbytností.

Za leden 2013 vyplatily OSSZ 224 973 dávek nemocenského pojištění v celkové výši přes 1,7 mld. Kč.