Běžným způsobem vyřizují okresní správy sociálního zabezpečení požadavky OSVČ

Praha 5. 2. 2013

Zpracování agendy osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) je zabezpečeno standardním způsobem a za pomoci funkční programové podpory. Okresní správy sociálního zabezpečení mohou od konce ledna vyřizovat požadavky OSVČ bez omezení, tedy způsobem, na který byly OSVČ zvyklé.

Pracovníci OSSZ za mimořádné situace vyřizovali skutečně naléhavé případy cestou ručního zpracování, kdy OSVČ neměla možnost řešit svůj požadavek později. ČSSZ i dodavatel vyčlenili na řešení situace maximální počet pracovníků.

Česká správa sociálního zabezpečení díky značnému a vytrvalému úsilí zaměstnanců s proklientským přístupem slouží veřejnosti, často nad rámec zvyklostí. Klientům se omlouváme za případné komplikace, které způsobila mimořádná situace, a děkujeme za pochopení.