Ze všech žádostí o přerušení výplaty důchodu bylo přes 90 % na jeden den

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) začala rozhodovat o žádostech o pozastavení výplaty důchodu, které obdržela k 31. 12. 2012. O přerušení výplaty důchodu si zažádalo okolo 30 000 pracujících starobních důchodců. 91 % z nich žádá pozastavit důchod na jeden den, tedy o zastavení výplaty důchodu od 1. 1. 2013 a o její obnovení od 2. 1. 2013. 4 % došlých žádostí se týkají přerušení výplaty na dva dny a 5 % na delší dobu.

K 28. lednu rozhodla ČSSZ kladně o 8 511 žádostech o přerušení a pozastavení výplaty, v 863 případech byla žádost o pozastavení výplaty důchodu zamítnuta. Svou žádost zpět vzalo k uvedenému dni 695 žadatelů. Námitky ČSSZ k tomuto dni obdržela v 1 případě.

Předpisy o důchodovém pojištění obecně umožňují poživatelům starobních důchodů vykonávajícím výdělečnou činnost vzdát se na základě žádosti výplaty starobního důchodu na určitou dobu. Poživatel starobního důchodu se nemůže vzdát výplaty důchodu za dobu před podáním žádosti o zastavení výplaty důchodu. Důchodce, který požádal o přerušení výplaty svého starobního důchodu, je povinen vrátit ČSSZ poměrnou část důchodu, která mu v důsledku tohoto přerušení nenáleží. Při průměrné výši starobního důchodu 10 778 Kč (údaj k 31. 12. 2012) odpovídá jeho poměrná část za jeden den výši 347 Kč.