Okresní správy sociálního zabezpečení většinu požadavků OSVČ vyřizují

Praha 25. 1. 2013

Zpracování agendy osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se podařilo zabezpečit nasazením podstatné části programové podpory. Ta s některými omezeními funguje od pátečních poledních hodin. Omezení, která upgrade programu zatím vykazuje, nemají pro OSVČ zásadní negativní dopad. Na jejich odstranění probíhají intenzivní práce.

V praxi to znamená, že OSSZ vydávají potvrzení určená úřadům práce pro agendy státní sociální podpory a dávky v nezaměstnanosti, sepisují žádosti o důchod OSVČ a vystavují potvrzení o stavu uhrazeného pojistného.

Pracovníci OSSZ za mimořádné situace vyřizovali skutečně naléhavé případy cestou ručního zpracování, kdy OSVČ neměla možnost řešit svůj požadavek později.

Česká správa sociálního zabezpečení díky značnému a vytrvalému úsilí zaměstnanců s proklientským přístupem slouží veřejnosti, často nad rámec zvyklostí. Klientům se omlouváme za případné komplikace, které způsobila mimořádná situace, a děkujeme za pochopení.