Tiskové zprávy 2013

27. 12. 2013

Důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2014

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší přehled důležitých údajů pro rok 2014.
23. 12. 2013

MPSV: MPSV vydalo historicky první příručku pro osoby se zdravotním postižením

MPSV chce usnadnit lidem se specifickými potřebami orientaci v sociálním systému. Právě proto připravilo Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014. V publikaci čtenáři najdou také informace o trhu práce nebo o pomoci při hledání pracovního uplatnění či další praktické rady a tipy v sociální oblasti.
18. 12. 2013

Od ledna 2014 se valorizují všechny druhy důchodů a příplatky k důchodům

Od lednové splátky roku 2014 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2014. Zvýšení provede ČSSZ automaticky, není potřeba o ně žádat.
16. 12. 2013

Od ledna příštího roku náleží nemocenské od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti

Lidem, kteří onemocní po 31. 12. 2013, bude náležet nemocenské od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Po dobu prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy.
16. 12. 2013

Pokladny OSSZ budou naposledy otevřené ve středu 18. prosince

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje klienty na změnu provozu pokladen, která souvisí s koncem roku 2013. V pondělí 23. 12. a 30. 12. 2013 budou uzavřeny pokladny okresních správ sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské) pro výběr pojistného na sociální zabezpečení v hotovosti. Středa 18. 12. 2013 je posledním úředním dnem pro výběr pojistného v hotovosti.
13. 12. 2013

Přelom roku mění některé termíny výplaty důchodů

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje svým klientům, že na přelomu roku 2013 a 2014 dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů.
12. 12. 2013

Výměna průkazů OZP by neměla klienty zatížit

Od 1. ledna 2014 začnou platit nové podmínky pro přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Od příštího roku si už lidé nebudou muset hlídat, kdy jim skončí platnost jejich průkazu mimořádných výhod, ale ÚP ČR sám zahájí správní řízení, jehož součástí bude i nové posouzení zdravotního stavu klienta.
4. 12. 2013

ČSSZ informuje: povinná elektronická komunikace v roce 2014

Povinnost komunikovat ve stanovených případech s ČSSZ výhradně elektronicky ukládá zaměstnavatelům, stejně jako lékařům a OSVČ, zákon č. 470/2011 Sb. Těm zaměstnavatelům, kteří se nestihli dostatečně připravit na elektronické předávání tiskopisů od 1. 1. 2014, ČSSZ ještě v příštím roce umožní splnit tuto povinnost i prostřednictvím tiskopisu v klasické papírové podobě.
29. 11. 2013

První žádosti o dorovnání česko-slovenských důchodů začne ČSSZ rozhodovat od prosince

O dorovnávací přídavek budou moci od letošního prosince žádat někteří poživatelé českého starobního důchodu, kterým je vyplácen zároveň starobní důchod ze Slovenska za doby pojištění získané v bývalém Československu. Umožní jim to novela zákona o důchodovém pojištění. ČSSZ začne o této dávce rozhodovat od 1. 12. 2013.
29. 11. 2013

Pracoviště PSSZ Trojská 13a, Praha 8 bude v úterý 3. 12. 2013 uzavřeno

Z důvodu plánované odstávky vody bude v úterý 3. 12. 2013 pro klienty uzavřeno územní i centrální pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ) na adrese Trojská 1997/13a, Praha 8. Otevřena bude pouze podatelna pro příjem dokumentů.
28. 11. 2013

ČSSZ prezentovala novinku v poskytování svých služeb

Tisková konference ČSSZ se dnes uskutečnila v Praze u příležitosti blížícího se zakončení projektu vedoucího k vytvoření bezpečného a unifikovaného informačního a komunikačního rozhraní pro styk s klienty. ČSSZ na ní představila svůj ePortál - novinku, která je dalším krokem k modernizaci veřejné správy. ČSSZ před koncem letošního roku rozšíří svůj servis a vybrané služby pro klienty zpřístupní online.
27. 11. 2013

Novinku v poskytování svých služeb prezentovala ČSSZ vůbec poprvé v Brně

Představit ePortál ČSSZ - novinku, která je dalším krokem k modernizaci veřejné správy. To bylo cílem tiskové konference, která se u příležitosti blížícího se zakončení projektu vedoucího k vytvoření bezpečného a unifikovaného informačního a komunikačního rozhraní pro styk s klienty, uskutečnila v úterý 26. 11. 2013 v Brně.
25. 11. 2013

ePortál ČSSZ je dalším krokem k modernizaci veřejné správy

Rychlejší a flexibilnější veřejné služby poskytované klientům elektronickou cestou, to je jeden z cílů, který naplňuje ePortál ČSSZ, jehož spuštění je připraveno na první prosincový den. Tento výstup projektu nazvaného „159 – Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní za účelem poskytování informací klientům ČSSZ“ je příspěvkem ČSSZ k modernizaci veřejné správy České republiky.
20. 11. 2013

Do činnosti ČSSZ patří i agenda odškodnění za odbojovou činnost za války i boj s komunistickým režimem

Právní předpisy umožňují přiznat tzv. odškodnění zejména účastníkům národního boje za osvobození Československa v letech 1939 – 1945, politickým vězňům z období komunistického režimu v letech 1948 – 1989 a některým pozůstalým osobám po nich.
14. 11. 2013

Pracoviště PSSZ Trojská 13a, Praha 8 bude ve čtvrtek 21. 11. 2013 uzavřeno

Z důvodu plánované odstávky vody bude ve čtvrtek 21. 11. 2013 pro klienty uzavřeno územní i centrální pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ) na adrese Trojská 1997/13a, Praha 8. Zachován bude jen omezený provoz klientského centra a podatelny.
8. 11. 2013

Náhradu mzdy bude zaměstnavatel od ledna vyplácet opět jen po dobu 14 dnů

Od ledna příštího roku budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů.
8. 11. 2013

Kolik činí sirotčí důchod a jak o něj žádat

Žadatelé o sirotčí důchod se samozřejmě dotazují, jaká bude jeho výše a z čeho se vypočítá. Výše sirotčího důchodu je odvozena od výše procentní výměry důchodu zemřelého rodiče. Pokud zesnulá osoba nepobírala důchod, stanoví se výše sirotčího důchodu z důchodu starobního nebo invalidního, na který by měla nárok k datu úmrtí. Výše sirotčího důchodu, stejně jako ostatních druhů důchodů, závisí na délce získané doby pojištění a dosahovaných výdělcích.
7. 11. 2013

Od ledna do září 2013 byl zkontrolován každý devátý v pracovní neschopnosti

Od začátku letošního roku do konce září bylo provedeno téměř 111 tisíc kontrol dodržování režimu práceneschopného pojištěnce. Výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 1 856 osobám. Podle celorepublikové evidence pracovníci OSSZ zkontrolovali každého devátého nemocného, kterému lékař vystavil tzv. neschopenku.
6. 11. 2013

Počet pracovních neschopností se meziročně zvýšil, délka nemoci se zkrátila o 3,5 dne

Přes jeden milion ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) evidovala k 30. 9. 2013 ČSSZ. Oproti stejnému období loňského roku se počet dočasných pracovních neschopností zvýšil o více než 12 %. Největšího počtu případů dosáhla stejně jako vloni Praha a kraje Středočeský a Moravskoslezský.
5. 11. 2013

Vdovský a vdovecký důchod nenáleží v té výši jako důchod, který pobírala zesnulá osoba

Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení se nejednou setkávají např. s mylným názorem, že pozůstalé manželce nebo manželovi, bude vyplácen důchod ve stejné výši, jako pobírala zesnulá osoba. ČSSZ vysvětluje, na čem výše vdovského a vdoveckého důchodu závisí. Pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu nijak neomezuje výdělečnou činnost vdovy nebo vdovce.
1. 11. 2013

Bez potřebné doby důchodového pojištění nárok na sirotčí důchod nevznikne

Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení se opakovaně, zejména v souvislosti s úmrtím mladších lidí, setkávají s údivem pozůstalých, když se dozví, že pro nárok na sirotčí důchod musela zesnulá osoba získat potřebnou dobu pojištění.
31. 10. 2013

TZ ÚP: Během půl roku sKarta úplně skončí

Dne 1. 11. 2013 nabývá účinnosti zákon, který ruší kartu sociálních systémů, tzv. sKartu. V praxi to bude znamenat, že během následujícího půl roku, tedy do 30. 4. 2014, proběhnou veškeré procesy, které ukončí její existenci.
30. 10. 2013

Téměř 11 tisíc korun. To byl průměrný starobní důchod na konci září

Průměrná výše sólo vypláceného starobního důchodu (vč. předčasného) činila ke konci září letošního roku 10 957 Kč. U mužů pak dosáhl výše 12 138 Kč a u žen 9 944 Kč. Invalidní důchod třetího stupně činil průměrně 10 252 Kč (druhého stupně 6 703 Kč a prvního stupně 6 017 Kč).
29. 10. 2013

Celostátní setkání posudkových lékařů resortu MPSV se konalo pod záštitou ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna

Co očekává lékařská posudková služba od změn v posuzování nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením, které se od ledna příštího roku nebude odvíjet od posouzení stupně závislosti a schopnosti mobility a orientace? Tuto a další otázky položil ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun během úterního setkání se zástupci lékařské posudkové služby ČSSZ a MPSV.
29. 10. 2013

ČSSZ informuje: Komu náleží vdovský nebo vdovecký důchod

ČSSZ využívá dušičkového období k tomu, aby informovala, kdo má nárok na vdovský nebo vdovecký důchod, na jak dlouho a za splnění jakých podmínek. Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení se totiž setkávají s nejasnostmi a mýty, které se týkají vdovských a vdoveckých důchodů.
18. 10. 2013

Pečujete ve své rodině o nemohoucí seniory nebo hendikepované osoby? Doba péče má vliv na důchod pečujících osob

Lidé dlouhodobě pečující doma o své blízké, kteří jsou pro nepříznivý zdravotní stav závislí na jejich pomoci, se často ptají, zda a jak se jim doba péče započte do důchodu. Jak zákon o důchodovém pojištění tyto situace řeší a jak má pečující osoba postupovat? Objasní ČSSZ.
18. 10. 2013

Skončil 11. Specializační kurz pro zaměstnance správ sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Před rokem v říjnu zahájilo 30 zaměstnanců správ sociálního zabezpečení z různých koutů republiky již 11. běh specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Během dvou semestrů absolvovali pět dvoudenních soustředění, jejichž obsahem byly přednášky z oblasti správního, pracovního, občanského, obchodního, trestního a finančního práva.
17. 10. 2013

ČSSZ ukončila evropský projekt, který přispěl k elektronizaci činností důležitých pro lékařskou posudkovou službu

ČSSZ letos 30. června úspěšně ukončila projekt spolufinancovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož věcným záměrem bylo získat v rámci všech agend ČSSZ data, která mají sloužit jako podklad agendových informačních systémů, a zefektivnit elektronickou komunikaci v rámci veřejné správy i vůči veřejnosti.
14. 10. 2013

Ve znamení přípravy strategie 2014–2020 byla celostátní porada vedení ČSSZ

Hlavním tématem celostátní porady vedení ČSSZ, která letos proběhla 7. a 8. října, se stala příprava strategie ČSSZ na období let 2014-2020. Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun určil oblasti, na které se příprava strategického plánování na další roky zaměřila. Zhodnotil i výkon úřadu za uplynulé měsíce letošního roku. 
11. 10. 2013

Za podvody s nemocenskými dávkami hrozí i vězení, varuje ministerstvo

Chtějí si zajistit náhradní příjem a získat placené pracovní volno. To jsou nejčastější důvody, které vedou ke zneužívání systému dávek nemocenského pojištění. Lidé zneužívají dávky nemocenského, které by jim vůbec neměly náležet, nebo navodí situaci, z níž vyplyne nárok na dávku ve větší částce, než by měli správně dostat. Za podvod hrozí i několik let vězení.
3. 10. 2013

ČSSZ vydala Statistickou ročenku za rok 2012

Statistická ročenka přináší jako každý rok informace z oblasti důchodového pojištění – jedné ze stěžejních činností ČSSZ. Obsah statistické ročenky tvoří dvě základní tabulkové části, a to informace o vyplácených důchodech a informace o přiznaných důchodech. Tabulky uvádějí počty a strukturu důchodů v roce 2012 v členění podle krajů, podle výše důchodu, druhu důchodu, průměrného věku důchodců a podle zastoupení žen a mužů.
30. 9. 2013

Od ledna příštího roku platí pro všechny zaměstnavatele povinnost elektronické komunikace se správou sociálního zabezpečení

Zaměstnavatelé mají poslední měsíce na to, aby se připravili na povinnou elektronickou komunikaci se správou sociálního zabezpečení. Od 1. 1. 2014 jsou totiž zaměstnavatelé povinni předepsané tiskopisy podávat elektronicky. Tato povinnost se týká všech zaměstnavatelů, což znamená, že v postavení zaměstnavatele může být i OSVČ nebo lékař, tedy každý, kdo zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance.
30. 9. 2013

15. česko-německé konzultační dny k důchodům proběhnou v říjnu v Českém Krumlově

Již 15. česko-německé konzultační dny se uskuteční pro lidi, kteří pracovali nebo pracují v České republice a v Německu. Konají se 22. a 23. října 2013 v Českém Krumlově a lidé zde získají aktuální informace o důchodovém pojištění v obou státech. Zájemci se dozvědí odpovědi na otázky týkající se podmínek nároků na důchod, dob pojištění, důchodového věku, postupu při uplatňování žádostí o důchod, ale i o stavu probíhajícího důchodového řízení.
27. 9. 2013

MPSV: Důchody se od ledna zvýší v průměru o 45 korun

Pevná část penze od příštího roku vzroste o deset korun, procentní výměra se zvýší v průměru o 35 korun. Průměrný starobní důchod tak bude po navýšení činit 11 015 korun. Avizované zvýšení bude nižší, než se původně očekávalo – vychází z dat, která poskytl Český statistický úřad.
18. 9. 2013

ČSSZ upozorňuje na podvodné telefonáty jejím jménem

Někteří klienti v Praze přijali telefonní hovor, ve kterém jim bylo sděleno, že mají u České správy sociálního zabezpečení dluh 850,- Kč, který mají uhradit na konkrétní číslo účtu, jinak na ně bude uvalena exekuce. ČSSZ se od těchto telefonátů distancuje, jde o podvodné jednání.
16. 9. 2013

Oddělení lékařské posudkové služby OSSZ Jihlava se bude stěhovat

V pondělí 23. září začne stěhování oddělení LPS Okresní správy sociálního zabezpečení Jihlava. A to ze stávající adresy ve Věžní ulici č. 26 na nové působiště. Stěhování potrvá do čtvrtka 26. září 2013. Během stěhování se toto pracoviště pro veřejnost uzavře, po dobu stěhování nebude v provozu telefonické ani e-mailové spojení. Klientům bude k dispozici pouze podatelna a telefonní ústředna pracoviště OSSZ v Jihlavě ve Wolkerově ulici č. 37 na tel. čísle: +420 567 142 111.
13. 9. 2013

Povinná elektronická komunikace pro osoby samostatně výdělečně činné se o rok odloží

OSVČ budou moci příští rok podávat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013, oznámení o zahájení činnosti či přihlášky k účasti na důchodovém a nemocenském pojištění také v klasické papírové podobě. Povinnost podávat tyto formuláře pouze elektronicky ČSSZ o rok odloží. Výjimku dal podle zákona ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun po jednání s ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem.
11. 9. 2013

Neschopenky bude možné i dále posílat v papírové podobě, ČSSZ prodlouží zákonnou výjimku

Lékaři budou moci další dva roky posílat ČSSZ neschopenky v papírové podobě. Na dvouletém prodloužení výjimky, kterou může podle zákona udělit ČSSZ, se dnes dohodl ministr práce a sociálních věcí František Koníček s prezidentem ČLK Milanem Kubkem a ústředním ředitelem ČSSZ Vilémem Kahounem.
6. 9. 2013

Koníček: O elektronickém podání chceme jednat s lékaři

Už příští týden by se mělo uskutečnit jednání ministra práce a sociálních věcí Františka Koníčka s vedením České lékařské komory.  Téma? Elektronická komunikace lékařů s ČSSZ, například elektronické podání (tzv. e - Podání) neschopenek.
30. 8. 2013

ČSSZ informuje: Kdo a kdy může čerpat ošetřovné?

Zákon o nemocenském pojištění pamatuje na situace, kdy se rodiče musejí o svého potomka z vážných důvodů postarat. Se začátkem nového školního roku proto ČSSZ připomíná, co je ošetřovné a kdo na něj má nárok. ČSSZ za 1. pololetí tohoto roku evidovala 216 836 případů ošetřovného a vyplatila 504 579 891 Kč.
29. 8. 2013

Policie ČR šetří případ napadení úřední osoby

Ve středu 28. 8. 2013 byla napadena a zraněna posudková lékařka. Po útoku klientky, která byla ozbrojena nožem, utrpěla řezné rány. Případ šetří policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování v Klatovech jako podezření ze spáchání zločinu násilí proti úřední osobě.
23. 8. 2013

MPSV: Česko-slovenské důchody by se měly dorovnat, zákon jde k prezidentovi

Senát včera schválil dorovnání česko-slovenských důchodů. Přijal tak vládní návrh na změnu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Novelu právních předpisů, která počítá se speciální dávkou - dorovnávacím přídavkem, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
22. 8. 2013

Více než 90 tisíc pracujících důchodců požádalo ČSSZ o zvýšení důchodu

Za dobu, od kdy platí, že si starobní důchodci mohou svůj důchod vylepšit výdělečnou činností, vyřídila ČSSZ 94 994 žádostí o zvýšení starobního důchodu. Nejvíce žádostí o zvýšení starobního důchodu obdržela počátkem roku 2012, kdy uplynulo první období, po kterém si důchodci pracující nepřetržitě dva roky mohli o zvýšení důchodu požádat.
13. 8. 2013

Vyměřený důchod závisí na odvodech pojistného

Výše důchodu ať už starobního nebo invalidního a pozůstalostního vždy závisí nejen na celkové době pojištění, ale i na výši vyměřovacích základů pro odvod pojistného na důchodové pojištění. Podle poznatků ČSSZ jsou zvláště dvě kategorie lidí, které se podivují, proč je jejich důchod neúměrně nízký v porovnání s jejich minulými příjmy.
9. 8. 2013

Víte, jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod?

Bude mít čerpání tzv. předdůchodu negativní vliv na starobní důchod? Jde o často kladenou otázku lidí předdůchodového věku, když se v předstihu zajímají o své důchodové záležitosti.
1. 8. 2013

Česká správa sociálního zabezpečení pečuje o téměř 8,5 milionu klientů

Ke konci června evidovala ČSSZ 2 861 513 důchodců pobírajících v ČR starobní, invalidní a pozůstalostní důchod. Vyplácela jim celkem 3 485 606 důchodů. Z tohoto počtu bylo důchodů starobních 2 340 234, invalidních 434 895 a pozůstalostních (tj. vdovských, vdoveckých a sirotčích) 710 477.
31. 7. 2013

Za první pololetí přišlo o nemocenské nebo jeho část přes 1 000 lidí

Od začátku roku do konce června 2013 provedli pracovníci OSSZ 74 364 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Jejich výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 1 125 osobám.
29. 7. 2013

Počet pracovních neschopností se meziročně zvýšil, délka nemoci se o 4 dny zkrátila

Celkem 765 466 ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala k 30. 6. 2013 ČSSZ. Oproti stejnému období loňského roku se počet dočasných pracovních neschopností zvýšil o téměř 16 %. Největšího počtu případů dosáhla Praha, Středočeský a Moravskoslezský kraj.
25. 7. 2013

Evropské občanství znamená také práva v oblasti sociálního zabezpečení

Rok 2013 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem občanů. Jeho motto zní „Jde o Evropu, jde o vás“ a za cíl si klade zvýšit povědomí občanů EU o jejich právech. Jedním ze základních práv občanů EU je právo na volný pohyb osob. Pro lidi migrující za prací po Evropě je důležité vědět, ve kterém státě budou pojištěni ve smyslu právních předpisů o sociálním pojištění.
23. 7. 2013

ČSSZ informuje: Co se mění vstupem Chorvatska do EU v oblasti sociálního zabezpečení

Od 1. 7. 2013 se novým členem EU stalo Chorvatsko. To znamená, že od tohoto dne v oblasti sociálního zabezpečení začalo aplikovat právní předpisy Evropských společenství. Vstup Chorvatska do EU se promítne do oblastí důchodového pojištění, nemocenského pojištění, posuzování příslušnosti k právním předpisům a vymáhání pohledávek, které v ČR v souladu s příslušnou právní úpravou zabezpečuje ČSSZ spolu s OSSZ.
17. 7. 2013

Výroční zpráva ČSSZ seznamuje s činnostmi a úkoly roku 2012

Náplň činnosti ČSSZ, její úkoly a priority v loňském roce rekapituluje Výroční zpráva ČSSZ. Rok 2012 byl dynamickým obdobím, ve kterém se ČSSZ při výkonu svých agend zaměřila především na kvalitu a rychlost rozhodování, v popředí jejího zájmu byla i exekuční agenda a její stabilizace.
12. 7. 2013

Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun novému ministrovi práce a sociálních věcí představil stabilizovaný úřad

Jako první organizaci svého resortu nový ministr MPSV František Koníček navštívil ČSSZ. Přehled o aktuální situaci v instituci mu poskytl ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun. Ministra ujistil, že výkon úřadu je stabilizovaný a jeho prioritou je tento stav udržet i za ztížených podmínek vyvolaných zejména stavem veřejných financí a obdobím reforem.
11. 7. 2013

Trvání nároku na výplatu sirotčího důchodu je třeba prokázat

Někteří studenti, kteří pobírají sirotčí důchod, obdrží během letních měsíců od ČSSZ rozhodnutí o jeho odejmutí. Konec školního roku je totiž tradičně obdobím, kdy ČSSZ kontroluje trvání nároku na tuto dávku. V letošním roce ověří nárok u přibližně 16 000 sirotků.
9. 7. 2013

ČSSZ informuje: Postavení pěstounů v důchodovém pojištění

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí od 1. 1. 2013 přinesla změny v oblasti pěstounské péče. Ty se promítly i do důchodového pojištění. Do 31. 12. 2012 byli důchodově pojištěni pěstouni, kteří vykonávali pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče (např. SOS dětské vesničky).
28. 6. 2013

Výchova dětí ovlivňuje důchodový věk žen, dobu péče o dítě lze započítat i mužům

Stává se, že lidé často zaměňují pojmy „výchova dítěte“ a „péče o dítě“, jejichž význam je v oblasti důchodového pojištění odlišný.
27. 6. 2013

ČSSZ informuje: Elektronické podání předepsaných tiskopisů

Zavést od roku 2014 povinnou elektronickou komunikaci. To je úkolem ČSSZ. Zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a ošetřující lékaři tak mají letošní rok na to, aby se na elektronické zasílání zákonem předepsaných tiskopisů dostatečně připravili. Písemně v tištěné podobě bude ČSSZ předepsané tiskopisy akceptovat do konce tohoto roku.
26. 6. 2013

ČSSZ nepropůjčila užití svého jména k obchodním zájmům žádné penzijní společnosti

Někteří lidé obdrželi do svých schránek složenku, na které je jako odesílatel uvedena ČSSZ a účelem platby roční převod od státu na penzijní účet. Jedná se o inzerci penzijní společnosti, od které se ČSSZ distancuje.
10. 6. 2013

Firmy nemusí mít strach z penále na sociálním pojištění, pokud ho kvůli povodni zaplatily pozdě

Povodeň mohla někdy zpozdit platbu sociálního pojištění firem či podnikatelů v zaplavených krajích. Nemusí se však obávat, že by je stát za zpoždění trestal. Při rozhodování o penále okresní správy sociálního zabezpečení zohlední živelní katastrofu a s ohledem na charakter této mimořádné události sankci zpravidla prominou.
7. 6. 2013

MPSV: Radíme, jak se vypořádat s povodní

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce pomoci lidem postiženým povodní, aby se rychle zorientovali v sociální a pracovněprávní oblasti, která s živelní pohromou souvisí. Proto připravilo informační  leták  „Jak se vypořádat s povodní – Informace  z pracovněprávní a sociální oblasti“.
6. 6. 2013

Potvrzení pro účely čerpání ošetřovného pro rodiče dětí, které chodí do výchovných zařízení, škol a školek uzavřených z důvodu povodně

V případě, že výchovné zařízení (škola) nemá k dispozici tiskopis "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)", kterým se v uvedených situacích uplatňuje nárok na ošetřovné, lze se v nastalé mimořádné povodňové situaci obrátit na kteroukoli nejbližší okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ).
5. 6. 2013

V červnu 2013 eviduje ČSSZ 850 sto a víceletých občanů

365 důchodců narozených v roce 1913 eviduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v červnu letošního roku. Převažují tradičně ženy, kterých je 292, mužů je 73. U příležitosti stých narozenin obdrží senioři rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2 000 Kč spolu s osobním dopisem ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmily Müllerové.
4. 6. 2013

Výplata důchodů a nemocenských dávek v hotovosti v povodněmi zasažených oblastech

V důsledku povodní, které zasáhly část naší republiky, informuje ČSSZ o způsobu hotovostní výplaty důchodů a dávek nemocenského pojištění v postižených oblastech, a to v souladu s nařízením vlády o nouzovém stavu.
4. 6. 2013

Rodiče dětí, které chodí do škol a školek uzavřených z důvodu povodně, mohou čerpat ošetřovné

Povodeň uzavřela některé školy a školky a rodiče se musejí postarat o svého potomka. Na tyto situace pamatuje zákon, rodiče mohou čerpat tzv. ošetřovné. V případě uzavření školského nebo dětského zařízení získá rodič pro zaměstnavatele potvrzení k čerpání ošetřovného od pověřené osoby zařízení, které dítě navštěvuje.
21. 5. 2013

Provázanost důchodového pojištění a důchodového spoření ve zkratce

Budu mít nějaké nové povinnosti vůči ČSSZ, vstoupím-li do druhého pilíře? Pracovníci ČSSZ jsou připraveni na dotazy tohoto typu odpovídat. Nové povinnosti se týkají pouze zaměstnavatelů, kterým zaměstnanci předložili doklad o registraci smlouvy o důchodovém spoření, a samoplátců, např. OSVČ, kteří uzavřeli s penzijní společností smlouvu o důchodovém spoření.
15. 5. 2013

Ústředí ČSSZ přesně před rokem zavedlo nadstandardní službu. Zájem lidí je veliký.

Právě rok lidé využívají speciální telefonní linku ČSSZ, která je určena pro sjednání osobní konzultace složitých případů v oblasti důchodového pojištění a pro objednání informativního výpočtu starobního důchodu. Od loňského května tuto nadstandardní službu využilo zhruba 2 000 lidí.
14. 5. 2013

Počty důchodců a důchodů za 1. čtvrtletí 2013

ČSSZ evidovala k 31. 3. 2013 celkem 2 863 034 důchodců pobírajících v ČR starobní, invalidní a pozůstalostní důchod. Těm vyplácela celkem 3 487 811 důchodů. Kromě toho vyplácela ČSSZ 79 217 důchodů do zahraničí - do 78 zemí světa.
6. 5. 2013

OSSZ Trutnov čeká rekonstrukce, od pondělí 13. 5. 2013 úřad dočasně změní adresu

Budova OSSZ Trutnov se bude z důvodu dlouhodobě nevyhovujícího technického stavu rekonstruovat. Od pondělí 13. 5. 2013 bude proto OSSZ Trutnov po přechodnou dobu sídlit v náhradních prostorách na adrese Horská 5, Trutnov, v budově bývalého okresního úřadu.
30. 4. 2013

Za porušení léčebného režimu kráceno nebo odňato nemocenské v 537 případech

Od začátku letošního roku do konce března provedli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) 34 975 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 537 osobám.
26. 4. 2013

Počet pracovních neschopností se meziročně zvýšil o 21 %, lidé však stonali kratší dobu

Celkem 433 249 ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala k 31. 3. 2013 ČSSZ. Oproti stejnému období loňského roku se počet dočasných pracovních neschopností (DPN) zvýšil o více než 75 000 případů, což představuje meziroční nárůst o 21 %.
24. 4. 2013

Přehled OSVČ za rok 2012 musejí podat i ti, kteří podnikali jen část loňského roku. Do termínu podání zbývá několik málo dnů

ČSSZ připomíná, že Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 mají povinnost podat i OSVČ, které vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost jen po část roku 2012. Povinnost se tedy týká i osob, které v průběhu roku 2012 samostatnou výdělečnou činnost přerušily či ukončily.
28. 3. 2013

Müllerová: Podnikatelům nabízíme delší úřední hodiny

Každý pracovní den budou mít otevřeno na všech OSSZ/PSSZ/MSSZ, kde jsou k dispozici pokladny pro zaplacení pojistného v hotovosti až do deseti tisíc korun. Pojistné bude možné zaplatit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v pondělí a ve středu od 9 do 15 hodin s polední přestávkou, v úterý a ve čtvrtek od 9 do 13 hodin a v pátek od 9 do 12 hodin.
27. 3. 2013

Dlužné pojistné na sociální zabezpečení zjištěné kontrolami u zaměstnavatelů v loňském roce činí 49,5 milionů korun

ČSSZ v kalendářním roce 2012 uskutečnila 115 398 kontrol u zaměstnavatelů. Kromě plánovaných kontrol bylo z celkového počtu provedeno 23 555 kontrol neplánovaných, zejména vyvolaných zánikem kontrolovaných subjektů, tzv. likvidačních kontrol bylo provedeno 20 724.
22. 3. 2013

Při nesouhlasu s rozhodnutím o důchodu lidé podávají námitky

Opravným prostředkem proti rozhodnutí o důchodu jsou od 1. 1. 2010 námitky. V praxi to znamená, že když lidé nesouhlasí s rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o důchodu, mohou se proti němu odvolat písemným podáním námitek. Absolvování námitkového řízení je nutným předpokladem pro podání případné žaloby k soudu.
20. 3. 2013

ČSSZ radí: Zajímat se včas o získanou dobu důchodového pojištění se vyplatí. Je to snadné

V posledních dnech se opakovaně mluví o tom, že nejen důchodový věk, ale i doba důchodového pojištění pro nárok na starobní důchod se rok od roku prodlužuje. Stanovuje to současný zákon o důchodovém pojištění. ČSSZ radí, aby si lidé průběžně sledovali doby pojištění. Kontrolou výpisu dob důchodového pojištění si lidé ověří údaje v evidenci ČSSZ, které jsou podkladem pro budoucí rozhodnutí o jejich důchodu.
20. 3. 2013

Provoz OSSZ Vsetín bude 27. 3. 2013 omezen

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude budova OSSZ Vsetín dne 27. 3. 2013 od 8.00 h do 13.00 h uzavřena. Provoz podatelny OSSZ bude zajištěn v nouzovém režimu u hlavního vstupu do budovy.
13. 3. 2013

Podíl předčasných starobních důchodů z celkového počtu starobních důchodů činil 22 %

Počet nově přiznaných předčasných starobních důchodů, jejichž výplatu ČSSZ v loňském roce zahájila, činil 27 852. Lidé, kterým se blíží věk 60 let, se stále častěji přicházejí na OSSZ poradit, zda částečně vyřeší svou situaci, zejména ztrátu zaměstnání nebo pracovní výkonnosti, odchodem do předčasného starobního důchodu. Jak zjistit, kdy vzniká nárok na předčasný starobní důchod?
11. 3. 2013

ČSSZ v loňském roce zkrátila dobu řízení o důchodu, kvalitu rozhodování udržela

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o důchod nebo o dávky nemocenského pojištění. O to se zajímají klienti ČSSZ. Rozhodování o dávkách z důchodového a nemocenského pojištění je jednou ze stěžejních činností ČSSZ a zároveň i jejím prioritním úkolem.
7. 3. 2013

Kdo má v roce 2013 nárok na starobní důchod

Důchodového věku dosáhnou letos muži narození od července 1950 do dubna 1951 a ženy narozené od září 1953 do dubna 1954, které vychovaly 2 děti. Dále bezdětné ženy narozené od září 1951 do dubna 1952 a ženy s jedním vychovaným dítětem, které se narodily v období od září 1952 do dubna 1953. U lidí, kteří v roce v roce 2013 dovrší důchodového věku, činí potřebná doba pojištění 29 let.
4. 3. 2013

ČSSZ připomíná OSVČ termíny odevzdání Přehledu za rok 2012 a další povinnosti

Povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 se týká zhruba 1 200 000 podnikatelů, řemeslníků a živnostníků. Termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 je nejpozději do 2. 5. 2013. K 31. 12. 2012 sice evidovala ČSSZ 994 088 OSVČ, ale povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 platí i pro ty OSVČ, které samostatnou výdělečnou činnost vykonávaly jen po část roku 2012.
1. 3. 2013

ČSSZ informuje o změně termínů výplaty důchodů v roce 2013

ČSSZ informuje klienty, že kvůli státním svátkům, dnům pracovního klidu a svátkům, které stanovuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, se mění některé výplatní termíny důchodů. Ve všech případech změn výplatních termínů obdrží klienti důchod o den nebo dva dříve.
1. 3. 2013

V březnu se ve Stuttgartu konají česko-německé konzultační dny k důchodům

Již 14. česko-německé konzultační dny se uskuteční 19. a 20. března 2013 ve Stuttgartu. Lidé, kteří pracovali nebo pracují v České republice a v Německu, zde získají aktuální informace o důchodovém pojištění v obou státech. Zájemci se dozvědí odpovědi na otázky týkající se podmínek nároků na důchod, dob pojištění, důchodového věku, postupu při uplatňování žádostí o důchod, ale i o stavu probíhajícího důchodového řízení.
28. 2. 2013

Exekuce z důchodu a dávek nemocenského pojištění rok od roku narůstají

ČSSZ vyplácela k 31. 12. 2012 67 614 důchodů se zařízenou exekuční srážkou. OSSZ prováděly z důvodu nařízené exekuce každý měsíc v průběhu roku 2012 srážky z dávek nemocenského pojištění průměrně u 3 700 případů. V roce 2011 šlo o 60 874 důchodů se zařízenou exekucí a zhruba 3 000 případů exekucí z dávek nemocenského pojištění.
25. 2. 2013

Nemocenské dlouhodobě nemocným vyplácí ČSSZ včas, k tomu ale potřebuje tzv. lístek na peníze

Ve výplatách dávek nemocenského pojištění je situace zcela běžná. Dávky se zpracovávají v optimálních lhůtách, tj. cca 87 % případů je zpracováváno ve lhůtě do 10 dnů, 99,97 % případů v zákonné lhůtě do 30 dnů. Peněžitou pomoc v mateřství (lidově někdy mateřská) vyplácí OSSZ v 98 % případů do 10 dnů. Zbylá dvě procenta se týkají nově zpracovávaných případů a i jejich výplata probíhá v zákonné lhůtě, tedy do jednoho měsíce.
21. 2. 2013

Téměř 3 000 lidí přišlo v roce 2012 o nemocenské

Celkem 151 410 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných provedli během loňského roku pracovníci OSSZ. Krácení nebo odnětí nemocenského se týkalo 2 977 osob.
20. 2. 2013

Počet dočasných pracovních neschopností i prostonaných dnů se v roce 2012 snížil

Celkem 1 213 133 ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala od ledna do konce roku 2012 ČSSZ. V roce 2011 se jednalo o 1 338 099 případů DPN. Počet DPN se v roce 2012 snížil o 124 966 případů, tj. o více než 9 %.
6. 2. 2013

Budova OSSZ Domažlice bude v pátek 15. 2. 2013 uzavřena

OSSZ Domažlice oznamuje, že v pátek 15. 2. 2013 bude její budova po celý den uzavřena z důvodu dlouhodobého přerušení dodávky elektrického proudu. Klientům děkujeme za pochopení
5. 2. 2013

Běžným způsobem vyřizují okresní správy sociálního zabezpečení požadavky OSVČ

Zpracování agendy OSVČ je zabezpečeno standardním způsobem a za pomoci funkční programové podpory. Okresní správy sociálního zabezpečení mohou od konce ledna vyřizovat požadavky OSVČ bez omezení, tedy způsobem, na který byly OSVČ zvyklé.
1. 2. 2013

Předepsané tiskopisy lze elektronicky zasílat do nově zřízené datové schránky ČSSZ

ČSSZ rozšířila možnosti pro zasílání elektronických podání. Klienti mohou od 1. 2. 2013 zasílat vybrané předepsané tiskopisy elektronicky nově také prostřednictvím své datové schránky do speciální datové schránky ČSSZ zřízené za tímto účelem. K tomu mohou jednoduše využít interaktivní formuláře ČSSZ s funkcí pro přímé odeslání do speciální datové schránky ČSSZ.
1. 2. 2013

Ze všech žádostí o přerušení výplaty důchodu bylo přes 90 % na jeden den

ČSSZ začala rozhodovat o žádostech o pozastavení výplaty důchodu, které obdržela k 31. 12. 2012. O přerušení výplaty důchodu si zažádalo okolo 30 000 pracujících starobních důchodců. 91 % z nich žádá pozastavit důchod na jeden den, tedy o zastavení výplaty důchodu od 1. 1. 2013 a o její obnovení od 2. 1. 2013. 4 % došlých žádostí se týkají přerušení výplaty na dva dny a 5 % na delší dobu.
25. 1. 2013

Po celý rok 2013 bude ČSSZ přijímat zákonem předepsané tiskopisy i písemně

ČSSZ se rozhodla odložit zavedení povinné elektronické komunikace pro zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné a ošetřující lékaře. V praxi to znamená, že zaměstnavatelé, OSVČ a ošetřující lékaři mohou ještě po celý rok 2013 činit všechna zákonem předepsaná podání i písemně.
25. 1. 2013

Okresní správy sociálního zabezpečení většinu požadavků OSVČ vyřizují

Zpracování agendy osob samostatně výdělečně činných se podařilo zabezpečit nasazením podstatné části programové podpory. Ta s některými omezeními funguje od pátečních poledních hodin. Omezení, která upgrade programu zatím vykazuje, nemají pro OSVČ zásadní negativní dopad.
23. 1. 2013

Ministryně práce a sociálních věcí navštívila ČSSZ

První letošní porady vedení ČSSZ, která se uskutečnila v úterý 22. ledna, se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová. Do budovy ústředí v Praze 5 ji přivedl zájem dozvědět se od ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna o úkolech, které ČSSZ čekají v roce 2013, a o výhledu pro následující období.
23. 1. 2013

ČSSZ přijala mimořádná opatření ve zpracování agendy OSVČ

V současné době Česká správa sociálního zabezpečení řeší mimořádnou situaci ve zpracování agendy osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Mimořádnost situace je dána dosud nefunkční aplikační podporou. ČSSZ podniká veškeré kroky k urychlenému řešení situace.
18. 1. 2013

Dobrovolným důchodovým pojištěním lze vyřešit různé situace

Doba, po kterou osoby nevykonávají výdělečnou činnost zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění, jako je nejčastěji zaměstnání nebo podnikání, nebo nejsou účastni důchodového pojištění z titulu náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, pobírání invalidního důchodu třetího stupně aj.), nemůže být započítána do celkové doby pojištění pro vznik nároku na důchod a pro výši důchodu.
9. 1. 2013

ČSSZ připomíná změny pro osoby samostatně výdělečně činné od 1. 1. 2013

V roce 2013 se OSVČ, jako každý rok, mění od měsíce podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 zálohy na důchodové pojištění. Výše minimálních záloh OSVČ, které vykonávají hlavní samostatnou výdělečnou činnost, činí 1 890 Kč. OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost zaplatí na zálohách minimálně 756 Kč. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 podávají OSVČ nejpozději do 2. 5. 2013.
8. 1. 2013

V lednu 2013 eviduje ČSSZ přes 1 100 sto a víceletých občanů

466 důchodců narozených v roce 1913 eviduje ČSSZ v lednu letošního roku. Převažují tradičně ženy, kterých je 373, mužů je 93. U příležitosti stých narozenin obdrží klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2 000 Kč spolu s osobním dopisem ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmily Müllerové.
4. 1. 2013

ČSSZ je připravena vyhovět žádostem o zastavení výplaty důchodu na první lednový den, zkoumat důvody jí ale nepřísluší

ČSSZ v následujících dnech začne rozhodovat o žádostech o pozastavení výplaty důchodu, které k 31. 12. 2012 obdržela od zhruba 27 500 pracujících starobních důchodců.