Více než 1 300 lidí přišlo o nemocenské

Praha 23. 7. 2012

79 133 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných provedli během 1. pololetí tohoto roku pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení. Kontroly prokázaly, že 1 354 osob porušilo léčebný režim, což mělo za následek krácení nebo odnětí nemocenského.

Nejvíce kontrol bylo od ledna do června provedeno ve Středočeském kraji – 9 750 a Jihomoravském kraji – 9 255. Největší podíl případů dočasné pracovní neschopnosti, u kterých proběhla kontrola, vykazuje za prvních šest měsíců Karlovarský kraj. V tomto regionu byl zkontrolován přibližně každý čtvrtý občan, kterému lékař vystavil tzv. neschopenku. Následuje Olomoucký kraj, kde pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení uskutečnili kontrolu u každého pátého dočasně práceneschopného.

Občané, kteří čerpají nemocenské, mají povinnost dodržovat stanovený režim a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Existuje-li podezření z porušení režimu, ověřují se okolnosti porušení ve spolupráci s pojištěncem a ošetřujícím lékařem. Pokud se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí okresní správa sociálního zabezpečení řízení. Jeho výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. Porušení léčebného režimu se prokáže u téměř 3 % zkontrolovaných případů dočasné pracovní neschopnosti. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců k 30. 6. 2012

Kraj

Počet

provedených

kontrol

Počet

postihů

Jihočeský

4 655

67

Jihomoravský

9 255

124

Karlovarský

4 140

93

Královéhradecký

5 497

117

Liberecký

2 357

45

Moravskoslezský

8 353

121

Olomoucký

6 717

147

Pardubický

5 035

112

Plzeňský

6 550

126

Hl. město Praha

5 081

8

Středočeský

9 750

145

Ústecký

5 937

111

Vysočina

2 784

27

Zlínský

3 022

111

Celkem ČR

79 133

1 354