Česko-německé konzultační dny ve Stuttgartu

Praha 23. 3. 2012

Česko-německé konzultační dny k důchodům se uskuteční 27. a 28. března 2012 v německém Stuttgartu. Odborníci z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Deutsche Rentenversicherung (DRV), německý nositel důchodového pojištění, poskytnou zájemcům, kteří pracovali nebo pracují v obou státech, konzultace o důchodovém pojištění České republiky a Německa. Poradí s uplatněním žádostí o důchod a vysvětlí pravidla, kterými se řídí posuzování nároku na důchod, výpočet či výplata důchodu.

Bližší informace jsou uvedené na promo-plakátu.

Zájemci si již předem mohli dojednat termín konzultace. Věnovat se jim bude tým tvořený vždy dvěma konzultanty – českým a německým odborným pracovníkem. Konzultace jsou bezplatné a rovněž tlumočník bude k dispozici.