Závěrečná zpráva o ukončení projektu “Elektronická podatelna a výpravna ČSSZ v návaznosti na systém datových schránek“

Logo Integrovaný operační program

 

Česká správa sociálního zabezpečení 30. 11. 2012 úspěšně ukončila projekt „Elektronická podatelna a výpravna ČSSZ v návaznosti na systém datových schránek”. Ten byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Vlastní realizaci projektu po ukončení přípravné fáze zahájila ČSSZ v lednu 2012.

Po úspěšném pilotním provozu na 4 pracovištích ČSSZ, kterému předcházely nezbytné úkony, jako implementace aplikace a proškolení uživatelů, mohl být zahájen postupný přechod elektronické spisové služby do rutiny na všech ostatních pracovištích. V praxi to znamená především příjem, odesílání, evidenci, zpracování a uchování elektronických dokumentů došlých a odesílaných přes datové schránky a elektronické podatelny. Patří sem rovněž evidence a zpracování dokumentů došlých do listinné podatelny a odesílaných listinnou výpravnou. Sjednocením zpracování dokumentů přicházejících do ČSSZ různými komunikačními kanály (datové schránky, listinná podání, e-podatelna) a automatizací souvisejících činností dojde k zefektivnění práce, která přinese zvýšení kvality poskytovaných služeb klientům ČSSZ.

Elektronická spisová služba představuje významnou součást informačního systému ČSSZ, bez které si do budoucna nelze představit další automatizaci administrativních procesů probíhajících na ČSSZ. V příštích letech plánuje ČSSZ další rozvoj elektronické spisové služby zejména při integraci s vybranými agendovými systémy. Řešení implementovala společnost ICZ, a. s., která vzešla z otevřeného výběrového řízení.