Výplaty důchodů od Nového roku nejsou ohroženy

Internetové médium ČESKÁ POZICE publikovala nepravdivé informace o tom, že po Novém roce hrozí problémy s výplatami penzí. Varování autora článku před možným systémovým kolapsem ve výplatách penzí je neopodstatněné a pro příjemce důchodu značně matoucí.

Technologické zabezpečení pro výplaty důchodů je standardizované a je připraveno průběžně, tedy i v roce 2013, zajišťovat výplaty důchodů klientům. Na způsobu výplat se nebude nic měnit a budou probíhat jako dosud podle požadavků klientů buď v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p., nebo bezhotovostně na účty bank nebo spořitelních a úvěrních družstev, které si klienti zvolili. Tedy způsobem, který umožňuje platný zákon o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb.).

Ing. Jana Buraňová
tisková mluvčí ČSSZ