Česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění se konají v Domažlicích

Důležité informace všem, kteří pracují nebo pracovali v České republice a v Německu a potřebují získat aktuální informace k důchodovému pojištění. Odpovědi na otázky týkající se podmínek nároků na důchod, dob pojištění, důchodového věku, postupu při uplatňování žádostí o důchod, případně o stavu důchodového řízení, poskytnou již třinácté česko-německé konzultační dny. Uskuteční se v úterý 6. a ve středu 7. listopadu 2012 v Domažlicích.

Poradenství pro zájemce zajistí zástupci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a německého nositele důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung (DRV). Tým bude tvořit vždy český a německý odborník. Pro vysvětlení složitějších případů bude přítomen také právník a v případě potřeby je zajištěno i tlumočení. Přednost při poradenství mají předem objednaní klienti, organizátoři však vyjdou vstříc také ostatním zájemcům. Konzultace jsou bezplatné.

Odborníci z ČSSZ a DRV budou poskytovat poradenství v úterý 6. 11. 2012 v době od 10:00 do 16:00 h a ve středu 7. 11. 2012 od 9:00 do 13:00 h v sídle Okresní správy sociálního zabezpečení Domažlice, Msgre B. Staška 265, Domažlice.

Potenciálním klientům zaslal německý nositel důchodového pojištění informativní dopis, o konzultačních dnech informuje na pobočkách DRV a v příhraničních okresních správách sociálního zabezpečení také dvojjazyčný plakát. Ten uvádí mj. doklady, které si je třeba vzít s seboudoklady o pojištění (především německé číslo pojištění, rodné číslo, případnou korespondenci s nositelem pojištění apod.), občanský průkaz nebo cestovní pas - a telefonní číslo či elektronickou adresu, na které si mohou zájemci předem sjednat termín konzultace.

Třinácté mezinárodní konzultační dny k důchodovému pojištění navazují na úspěšné minulé ročníky. Střídavě se v průběhu roku konají v ČR a SRN. Poprvé se česko-německé konzultační dny konaly v červnu 2006 v německém Pasově. Dosud poslední konzultační dny se uskutečnily v březnu 2012 ve Stuttgartu.

Plakát konzultační dny Domažlice