Kontroly léčebného režimu proběhly u každé osmé osoby v pracovní neschopnosti

Praha 30. 10. 2012

Od začátku letošního roku do konce září provedli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) 114 859 kontrol dodržování režimu práceneschopného pojištěnce. Výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 2 234 osobám. Oproti stejnému období minulého roku bylo uděleno o 61 postihů více. Podle celorepublikové evidence ověřily kontroly u každého osmého nemocného, kterému lékař vystavil tzv. neschopenku, zda nedochází ke zneužívání nemocenského.

Nejvíce kontrol se uskutečnilo v Jihomoravském kraji – 14 066 a ve Středočeském kraji – 14 047. Nejvíce postihů uložili pracovníci OSSZ v kraji Středočeském – 236 a Olomouckém – 230. Nejvyšší podíl zkontrolovaných případů vykázal Karlovarský kraj, kde byl od ledna do září 2012 zkontrolován přibližně každý čtvrtý občan v dočasné pracovní neschopnosti.

Občané, kteří čerpají nemocenské, jsou povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou. Ošetřující lékař povoluje vycházky nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Ve výjimečných případech může ošetřující lékař povolit po předchozím písemném souhlasu OSSZ, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu.

Kontroly dodržování léčebného režimu provádějí pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru, z podnětu ošetřujícího lékaře nebo zaměstnavatele. Prokáže-li se, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí OSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. Zaměstnavatelé mohou během prvních 21 dnů, za které podle zákoníku práce náleží tzv. náhrada mzdy, provádět kontrolu dodržování léčebného režimu svých zaměstnanců.

 

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců k 30. 9. 2012

Kraj

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Jihočeský

6 454

131

Jihomoravský

14 066

197

Karlovarský

5 994

145

Královéhradecký

7 837

172

Liberecký

3 396

78

Moravskoslezský

12 375

209

Olomoucký

9 557

230

Pardubický

7 357

188

Plzeňský

9 243

228

Hl. město Praha

7 218

10

Středočeský

14 047

236

Ústecký

8 901

175

Vysočina

3 958

49

Zlínský

4 456

186

Celkem ČR

114 859

2 234