Nejčastější příčinou pracovní neschopnosti zůstávají nemoci dýchací soustavy

Praha 26. 10. 2012

Celkem 898 355 ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) evidovala ke konci září 2012 Česká správa sociálního zabezpečení. Počet pracovních neschopností má klesající tendenci. Zatímco ke stejnému datu loňského roku ČSSZ evidovala přes milion DNP, letos byl jejich počet nižší téměř o 12 % (pokles o 119 713 případů). Největšího počtu případů DPN dosahovala Praha - 110 309 a Moravskoslezský kraj – 104 709, naopak nejméně Karlovarský kraj.

Také počet prostonaných dnů se snížil. Za leden až září loňského roku jich bylo 46 423 995, zatímco za stejné období letošního roku jich ČSSZ evidovala 42 319 619, což představuje meziroční pokles o 8, 8 %.

Průměrná doba trvání jednoho případu DPN se mírně prodloužila, a to o 1,51 dne. Ke konci září 2012 činila 47,11 dne, zatímco ve stejném období loňského roku 45,60 dne. Nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu DPN byla ve Zlínském kraji – 57 dnů, nejkratší v Praze – 37,58 dne. Průměrná délka trvání jedné pracovní neschopnosti v období od ledna do září 2012 se u žen a u mužů lišila - u žen trvala déle – v průměru 49,17 dne, a u mužů 44,92. Nejdelší průměrnou dobu jedné DNP vykazovala věková skupina žen od 50 do 59 let (61,27 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (75,18 dne). Nejkratší dobu stonaly osoby ve věku do 20 let – průměrně 19,74 dne.

Nemoci dýchací soustavy byly stejně jako v minulých obdobích nejčastější příčinou vzniku DPN, měly ale tradičně nejkratší průběh. 31 % z celkového počtu pracovních neschopností připadlo právě na tato onemocnění. Průměrně trvala jedna DPN zapříčiněná touto diagnózou 16,77 dne. Mezi další časté důvody DPN patřily nemoci pohybové soustavy, které zapříčinily 175 613 případů DPN, z čehož téměř 2/3 tvořily nemoci páteře, a přes 12 milionů prostonaných dnů. Průměrná doba trvání jedné pracovní neschopnosti u této diagnostické skupiny byla 69,51 dne a výrazně přesáhla celkový průměr (o 22 dnů).

 

Tabulka: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti k 30. 9. 2012 podle krajů

Kraj

Počet ukončených případů DPN

Počet prostonaných dnů

Průměrná délka trvání jednoho případu DPN

Jihočeský

 59 030

3 025 677

51,26

Jihomoravský

 95 916

4 734 503

48,19

Karlovarský

 25 825

1 074 929

41,62

Královéhradecký

 50 005

2 290 888

45,81

Liberecký

 40 734

1 923 953

47,22

Moravskoslezský

104 709

5 597 895

53,46

Olomoucký

 49 830

2 657 680

53,33

Pardubický

 46 261

2 066 628

44,67

Plzeňský

 57 281

2 498 155

43,61

Hl. m. Praha

110 309

4 145 301

37,58

Středočeský

101 953

4 391 352

43,08

Ústecký

 63 716

3 085 553

48,43

Vysočina

 44 431

2 070 434

46,60

Zlínský

 48 370

2 757 031

57,00

Celkem ČR

898 355

42 319 619

47,11