MPSV: V tuto chvíli neexistují právní nástroje, jak by mohly být penze prostřednictvím sKarty vypláceny

Reakce MPSV na článek MF Dnes „Slib ministra neplatí: důchody budou také na sKartu“ z 20. 10. 2012:

Článek svým textem vzbuzuje dojem, že sKarty jsou určeny také pro příjemce starobních důchodů. Zcela přitom opomíjí fakt, že k takovému kroku by byla nutná legislativní úprava, která by takové čerpání umožnila. V tuto chvíli neexistují právní nástroje, jak by mohly být penze prostřednictvím karty vypláceny. Na žádné zákonné úpravě se v tomto smyslu nepracuje, ani není v plánu její předložení. Odkazovaná citace smlouvy pouze nechává možnost výplaty penzí prostřednictvím sKarty pro budoucnost otevřenou, ale jak již bylo výše popsáno, musel by mít takový krok dostatečnou oporu v politické reprezentaci, aby mohly být přijaty příslušné právní úpravy.

Důchody se vyplácejí buď v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu trvalého nebo přechodného bydliště nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů i do ústavů sociální péče s celoročním pobytem. Občan si zvolí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat ČSSZ o změnu.

logo MPSV