Zaměstnanci ČSSZ úspěšně ukončili 10. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

V pátek 12. října se uskutečnilo v prostorách pražského Karolina slavnostní vyřazení absolventů desátého ročníku specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Osvědčení absolventi obdrželi z rukou proděkanky doc. JUDr. Hany Markové, CSc. Za vedení ČSSZ se promoce zúčastnil ústřední ředitel JUDr. Petr Poncar a ředitelka personálního odboru PaedDr. Miluše Hájková.

JUDr. Petr Poncar ve svém vystoupení poděkoval čerstvým absolventům za ochotu hledat i v obtížných pracovních podmínkách čas ke studiu: „Témata vašich prací jsou dokladem vašeho zaujetí a znalosti problematiky sociálního zabezpečení.“ Poděkování se dostalo i představitelům právnické fakulty. „Bez jejich vstřícnosti a zaujetí by se nikdy nemohla narodit tak úspěšná spolupráce mezi fakultou a ČSSZ,“ uvedl JUDr. Poncar.

Specializační kurzy, zaměřené na prohloubení znalostí v oblastech, jako je správní, občanské, obchodní, pracovní, trestní a finanční právo, se staly v ČSSZ tradicí. V říjnu začal první semestr ročníku jedenáctého.

Fotografie z ukončení specializačního kurzu si můžete prohlédnout zde.

Předávání osvedčení