Sdělení ČSSZ k tiskové zprávě NKÚ

17. 9. 2012

Sdělení ČSSZ k tiskové zprávě NKÚ: NKÚ ověřil spolehlivost účetní závěrky ČSSZ za rok 2011, při kontrole narazil na riziko zneužití dat klientů

ČSSZ považuje za důležité vyjádřit se k tiskové zprávě vydané Nejvyšším kontrolním úřadem v pondělí 17. 9. 2012. Ta upozorňuje na riziko, že někteří zaměstnanci ústředí ČSSZ evidováni v systému ARES, kteří nesplnili povinnost nahlásit zaměstnavateli výkon podnikatelské činnosti, mohli zneužít citlivá data klientů ČSSZ.

Kontrolní skupina NKÚ nezjistila konkrétní pochybení ze strany ČSSZ. Vedení ČSSZ se záležitostí možnosti zneužití dat klientů vážně zabývá. „Chápu toto upozornění jako podnět k důkladnému prošetření uvedených informací a vyvození případných závěrů,“ sdělil nový ústřední ředitel ČSSZ JUDr. Petr Poncar. S daty klientů zachází ČSSZ důvěrně a jsou využívána pouze pro účely sociálního zabezpečení.

ČSSZ má zavedenu bezpečnostní politiku na ochranu osobních údajů klientů jak po technické stránce, tak po organizační stránce, která bez výjimky platí pro všechny zaměstnance. V oblasti personální politiky využívá ČSSZ všech postupů, kterými se zajišťuje odpovídající výkon práce. Všichni zaměstnanci jsou při uzavření pracovní smlouvy poučeni o mlčenlivosti a o tom, že vykonávání podnikatelské činnosti mimo pracovní poměr s ČSSZ podléhá vydání souhlasu poradou vedení ČSSZ. Pokud by se zjistilo, že některý zaměstnanec podniká, aniž by měl poradou vedení udělen souhlas, řešilo by se vše v mezích zákoníku práce.