Lékařská posudková služba ČSSZ má nového vrchního ředitele

Praha 3. 9. 2012

Od 1. září má úsek lékařské posudkové služby ČSSZ nového vrchního ředitele. Stal se jím MUDr. Dušan Gajdoštík, který uspěl ve výběrovém řízení. Nového vrchního ředitele jmenoval a uvedl do funkce ústřední ředitel ČSSZ prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. za účasti ředitelky personálního odboru ČSSZ PaedDr. Miluše Hájkové a náměstka Ing. Karla Choda.

MUDr. Dušan Gajdoštík působí na ČSSZ od roku 2000, kdy nastoupil jako posudkový lékař Pražské správy sociálního zabezpečení. Od roku 2003 zastával nejprve funkci vedoucího oddělení kontroly posuzování zdravotního stavu a následně funkci ředitele odboru metodiky lékařské posudkové služby (LPS). Získané zkušenosti s činností LPS tak vytvářejí příznivé podmínky pro jeho další práci. Spolu se jmenovacím dekretem obdržel nový vrchní ředitel úseku LPS ČSSZ MUDr. Dušan Gajdoštík úkol dále pokračovat na optimalizaci činnosti lékařské posudkové služby.

Ústřední ředitel ČSSZ prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. poděkoval MUDr. Dušanu Gajdoštíkovi za dobrou práci, kterou jako ředitel odboru metodiky LPS odvedl, a popřál mu do jeho dalšího působení hodně štěstí a především pracovních úspěchů.   


Nový vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Dušan Gajdoštík (vlevo) spolu s prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., ústředním ředitelem ČSSZ.