Uplynulý rok mapuje Výroční zpráva ČSSZ

Praha 24. 8. 2012 

Podstatu působení ČSSZ a její činnost v roce 2011 shrnuje Výroční zpráva ČSSZ. Rok 2011 byl pro ČSSZ zvlášť významný. Bylo to 12 měsíců intenzivní práce zaměřené na stabilizaci situace ve správních agendách. Tedy období, ve kterém ČSSZ výrazně zkrátila doby řízení o přiznání důchodu a lhůty v námitkovém řízení a nastavila postupy k nápravě situace v exekuční agendě. Texty doplňují přehledné tabulky. Výroční zprávu vydala ČSSZ v elektronické podobě a je přístupná na webových stránkách ČSSZ.

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2011