Nemoci pohybové soustavy vyřazují Čechy z pracovního života na více než dva měsíce

Praha 31. 7. 2012

Nemoci pohybové soustavy tvoří dlouhodobě necelých 20 % všech případů pracovních neschopností. Jsou tak druhou nejčetnější skupinou nemocí, se kterou Češi marodí. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) jich v roce 2011 evidovala 247 tisíc a průměrně jsme kvůli nim stonali 69 dnů. Na onemocnění pohybového aparátu připadla více než 1/4 prostonaných dnů z jejich celkového počtu. Pro ekonomiku to v uplynulém roce znamenalo více než 17 milionů prostonaných dnů. Trend ukazuje, že podíl nemocí pohybové soustavy na celkovém počtu pracovních neschopností spíše narůstá. Ukazuje se, že o něco déle stonají ženy.

Na základě statistických údajů je možné konstatovat i to, že onemocnění pohybové soustavy tvořila na Moravě vyšší podíl na celkovém počtu pracovních neschopností než v Čechách, a také trvala déle. Nejdéle s nemocemi pohybové soustavy stonali lidé ve Zlínském kraji (82 dnů na jeden případ), naopak nejkratší dobu v Karlovarském kraji (57 dní). Nejčastěji se tato onemocnění vyskytovala rovněž ve Zlínském kraji (23 % všech případů dočasné pracovní neschopnosti), nejmenší zastoupení měla v Praze (10 %).

Na celkovém počtu onemocnění pohybové soustavy se z 67 % v loňském roce podílela onemocnění páteře, která představovala 165 991 případů, z toho u mužů 88 907 a u žen 77 084. Na nemoci páteře si vybraly ženy průměrně okolo 69 dnů nemoci, muži o pět dnů méně.

Další nemoci pohybové soustavy, kromě onemocnění páteře, zapříčinily 80 928 případů. I v těchto případech nebyla délka nemoci zanedbatelná. Průměrná délka takové nemoci totiž představovala v průměru 75 dní. Nemilé prvenství měly opět ženy se 77 dny, ale o mnoho lépe si nevedli ani muži se 74 prostonanými dny.

 

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost způsobená nemocemi pohybové soustavy k 31. 12. 2011

Kraj

Počet případů

Počet prostonaných dnů

Průměrné trvání

Podíl nemocí pohybové soustavy na celkovém počtu prostonaných dnů (%)

Moravskoslezský

34 640

1 394 655

72,94

32,27

Středočeský

26 690

859 932

66,94

28,26

Jihomoravský

26 427

1 786 657

73,77

29,16

Ústecký

18 952

1 189 787

67,62

29,68

Jihočeský

18 709

1 281 565

69,68

30,29

Hl. m. Praha

17 458

776 939

58,87

17,15

Zlínský

16 912

2 526 732

82,47

34,63

Olomoucký

15 604

1 949 444

76,25

32,52

Plzeňský

13 632

835 689

61,30

24,23

Královehradecký

13 458

849 748

63,90

26,40

Pardubický

13 094

851 235

64,90

29,41

Vysočina

12 127

1 303 714

70,19

28,84

Liberecký

11 577

1 027 726

67,11

28,72

Karlovarský

7 641

436 952

57,19

28,03

Celkem ČR

246 921

17 070 775

69,13

28,48