ČSSZ se připravuje na mezinárodní výměnu elektronických dat v oblasti sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) uspořádala závěrečnou konferenci k projektu „Posílení kapacity institucí z vybraných států Evropské unie v oblasti implementace Nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat (EESSI)“ v rámci komunitárního programu PROGRESS. Odborně zaměřená konference se konala v pondělí 14. 5. 2012.

Cílem projektu pro zúčastněné instituce bylo využití všech výhod plynoucích z mezinárodní spolupráce při budování plně fungujících přístupových míst k datům pojištěnců v Evropské unii, tzv. Access Points, která zajistí potřebnou propojenost s ostatními zahraničními dotčenými úřady v  rámci Evropské architektury pro výměnu standardizovaných elektronických dokumentů.

Partnery ČSSZ, jakožto realizátora projektu, jsou instituce z oblasti sociálního zabezpečení  Finska, Maďarska a Bulharska. Jednotlivé národní týmy se zabývají problematikou přípravy svých institucí na přechod od „papírové“ komunikace k elektronické výměně dat. A  to především z hlediska technického řešení, napojení národních aplikací k evropské části architektury a bezpečnosti dat.

Na závěrečné konferenci shrnuli odborníci zúčastněných institucí výsledky všech předchozích jednání a přijali jak všeobecná doporučení pro všechny státy zavádějící EESSI, tak konkrétní doporučení pro jednotlivé partnery. Možnost účastnit se konference, jako příležitosti k výměně zkušeností a názorů na další postup při implementaci EESSI, využilo kromě států zapojených v projektu i dalších sedm evropských států. Na konferenci vystoupila také zástupkyně Evropská komise Silvia Kersemakers.

Realizace projektu vychází z koordinačních nařízení v oblasti sociálního zabezpečení. Ta závazně ukládají povinnost všem členským státům EU zajistit mezinárodní elektronickou výměnu dat v oblasti sociálního zabezpečení v rámci celoevropské sítě. Projekt byl zahájen v říjnu 2010 a doba jeho trvání byla stanovena na 24 měsíců.

Více informací o projektu a materiály k závěrečné konferenci lze najít na http://www.nvf.cz/evropska-rozvojova-spoluprace.

ČSSZ se připravuje na mezinárodní výměnu elektronických dat v oblasti sociálního zabezpečení
Konference se zúčastnilo 60 účastníků z 11 evropských států

 

Fotografie z konference zde.