Ústřední ředitel ČSSZ vystoupil v parlamentním výboru pro sociální politiku

Ve středu 16. května 2012 seznámili I. náměstek ministra práce a sociálních věcí Bc. V. Šiška, MBA a ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení prof. JUDr. V. Kahoun, Ph.D. členy Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny parlamentu ČR s činností ČSSZ za uplynulý rok. Ten pro ČSSZ znamenal plnění úkolů, které ústřednímu řediteli ČSSZ uložil ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. J. Drábek. „ČSSZ výrazně zkrátila lhůty v námitkovém řízení a zpracování případů s exekuční srážkou nabíhá do režimu běžného vyřizování. Podařilo se nám vypořádat s oblastmi, které v minulosti byly předmětem kritiky,“ uvedl během svého vystoupení ústřední ředitel ČSSZ.

V průběhu roku ČSSZ stabilizovala řízení o námitkách. Průměrná doba řízení se zkrátila ze 71 dnů na 26 dnů u případů bez posouzení zdravotního stavu a u rozhodnutí, která vyžadovala posouzení zdravotního stavu, ze 120 dnů na 55 dnů. Od prosince 2011 zahájila ČSSZ vyřizování případů s exekuční srážkou výhradně v elektronické formě. Tento krok byl předpokladem pro nápravu složité situace v exekuční agendě. V porovnání s rokem 2010 ČSSZ značně zkrátila dobu řízení o přiznání důchodu, a to u starobních o 19 dnů a u invalidních důchodů o 13 dnů. V zákonné lhůtě do 30 dnů bylo v uplynulém roce zpracováno 99,7 % dávek nemocenského pojištění. Došlo k procentuálnímu navýšení dávek do 30 dnů, a to o 1,17 %. V absolutních číslech šlo o více jak 2,5 milionu vyplacených dávek. „Z toho do 10 dnů jsme vyplatili přes 86 % všech dávek a v případě peněžité pomoci v mateřství to bylo dokonce přes 97 % vyplacených dávek do 10 dnů,“ upřesnil pro členy výboru ústřední ředitel ČSSZ.

Poslanci se dozvěděli o vysoké úspěšnosti výběru pojistného na sociální zabezpečení, která v loňském roce dosáhla 99,6 %. A také o tom, že vysoké úspěšnosti výběru dosahuje ČSSZ za podmínek, kdy provozní nákladovost k výběru pojistného činí 1,5 %.

Na závěr své prezentace ubezpečil ústřední ředitel ČSSZ prof. JUDr. V. Kahoun, Ph.D. přítomné poslance, že ČSSZ si i přes plnění úkolů, nápravu složitého stavu v exekuční agendě a v námitkovém řízení a úsporná opatření udržela svou výkonnost a také kvalitu rozhodování.

 

Prezentace ústředního ředitele ČSSZ