Pracovní neschopnosti za 1. čtvrtletí 2012: oproti loňsku méně případů i prostonaných dnů

Praha 3. 5. 2012

Celkem 357 986 ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) evidovala ke konci března 2012 Česká správa sociálního zabezpečení. Oproti stejnému období loňského roku se počet DPN snížil o 81 834 případů. Největšího počtu případů DPN dosahuje Praha - 44 949 a Moravskoslezský kraj - 41 381.

Za 1. čtvrtletí 2012 meziročně ubylo prostonaných dnů. Celkem jich bylo 15 622 977,
tj. o 1 897 192 méně než za stejné období roku 2011, kdy ČSSZ evidovala 17 520 169 prostonaných dnů. Největší meziroční pokles zaznamenal Jihomoravský kraj, kde počet prostonaných dnů klesl o 271 124 dnů.

Průměrná doba trvání jednoho případu DPN se prodloužila o 3,81 dne. Ke konci března 2012 činila 43,64 dne, zatímco ve stejném období loňského roku 39,83 dne. Nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu DPN – 53,94 dne - byla ve Zlínském kraji, naopak nejkratší zůstává v Praze – 34,38 dne.

Průměrná doba trvání jednoho případu DPN se u mužů a žen v 1. čtvrtletí 2012 tradičně mírně lišila - u žen trvala 44,22 dne a u mužů 43,02 dne. Nejdelší průměrnou dobu jedné DPN u žen vykázala věková skupina od 50 do 59 let (53,96 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (67,81 dne). Osoby ve věkové skupině do 20 let byly nemocné nejkratší dobu - ženy 23,82 a muži 18,01 dne.

Nemoci dýchací soustavy jsou nejčastější příčinou vzniku dočasné pracovní neschopnosti, ale zároveň mají nejkratší průběh. ČSSZ evidovala ke konci března 2012 kvůli těmto onemocněním celkem 140 486 ukončených případů DPN (z toho akutní infekce dýchacích cest a chřipka132 828 DPN) a 2 292 889 prostonaných dnů. Průměrně trvala jedna DPN zapříčiněná touto diagnózou 16,32 dne.

Mezi další časté důvody DPN patřily v 1. čtvrtletí 2012 také nemoci pohybové soustavy. Tato diagnóza zapříčinila 63 673 případů DPN (z toho jen nemoci páteře – 43 058 DPN) a 4 434 145 prostonaných dnů. Průměrná doba trvání jedné DPN u této diagnostické skupiny byla 69,64 dne a výrazně přesáhla celkový průměr (o 26 dnů).

 

Tabulka: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti k 31. 3. 2012 podle krajů 

Kraj

Počet ukončených případů DPN

Počet prostonaných dnů

Průměrná délka trvání jednoho případu DPN

Jihočeský

22 950

1 082 483

47,17

Jihomoravský

38 932

1 746 382

44,86

Karlovarský

9 837

394 002

40,05

Královéhradecký

20 197

843 687

41,77

Liberecký

16 037

706 817

44,07

Moravskoslezský

41 381

2 084 775

50,38

Olomoucký

19 758

977 103

49,45

Pardubický

18 805

770 676

40,98

Plzeňský

22 076

896 482

40,61

Hl. m. Praha

44 949

1 545 406

34,38

Středočeský

41 015

1 611 883

39,30

Ústecký

24 707

1 141 479

46,20

Vysočina

18 247

791 798

43,39

Zlínský

19 095

1 030 004

53,94

Celkem ČR

357 986

15 622 977

43,64