Počet všech důchodců meziročně vzrostl o 54 tisíc

Praha 3. 2. 2012

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidovala v závěru roku 2011 celkem 2 873 004 důchodců pobírajících starobní, invalidní a pozůstalostní důchod. Těm vyplácela celkem 3 501 402 důchodů. Kromě toho vyplácela ČSSZ 69 736 důchodů do zahraničí (do 75 zemí světa).

Ke konci roku 2011 vyplatila ČSSZ klientům v ČR 2 340 147 starobních důchodů (podle zákona o důchodovém pojištění se po dosažení věku 65 let mění vyplácený invalidní důchod automaticky na starobní důchod a ten nadále náleží důchodci ve výši původně vypláceného důchodu invalidního), 445 033 invalidních důchodů (jedná se o invalidní důchody pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně) a 716 222 důchodů pozůstalostních (tj. vdovských, vdoveckých a sirotčích).

Průměrná výše starobního důchodu činila ke 31. 12. 2011 celkem 10 552 Kč, z toho u mužů 11 700  a u žen 9 584  (jedná se o sólo vyplácené starobní důchody vč. předčasných bez souběhů s pozůstalostním). Průměrný věk penzistů pobírajících starobní důchod byl ke konci roku 68 let - muži 69 a ženy 67 let.

Nově přiznaných důchodů, jejichž trvalá výplata byla zahájena v roce 2011, bylo celkem 245 266, z toho bylo 164 857 starobních důchodů, 32 839 invalidních a 47 570pozůstalostních důchodů.

ČSSZ evidovala ke 31. 12. 2011 celkem 5 039 978 poplatníků pojistného na důchodové pojištění, zatímco ve stejném období roku 2010 to bylo 5 011 797. Na jednoho důchodce tak loňský rok přispívalo 1,75 poplatníků. Při počtu 2 340 147 starobních důchodců na jednoho starobního důchodce přispívalo 2,15 poplatníků pojistného.

 

Tabulka: Počet důchodců a poplatníků pojistného (stav ke 31. 12.)

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Počet důchodců celkem

2 683 784

2 719 161

2 754 011

2 790 391

2 819 093

2 873 004

Počet starobních důchodců

1 995 350

2 028 865

2 066 005

2 108 368

2 260 032*)

2 340 147

Počet poplatníků pojistného

4 848 236

4 880 187

4 978 920

4 905 021

5 011 797

5 039 978

Počet poplatníků na 1 důchodce

1,81

1,79

1,81

1,76

1,78

1,75

Počet poplatníků na 1 starobního důchodce

2,43

2,41

2,41

2,33

2,22*)

2,15

Pozn.: *) Uvedený údaj není možné porovnávat s údaji z předchozích let v důsledku navýšení počtu starobních důchodců od 1. 1. 2010 v souvislosti s přeměnou invalidního důchodu na starobní při dosažení věku 65 let.