Tiskové zprávy 2012

27. 12. 2012

Závěrečná zpráva o ukončení projektu “Elektronická podatelna a výpravna ČSSZ v návaznosti na systém datových schránek“

ČSSZ 30. 11. 2012 úspěšně ukončila projekt „Elektronická podatelna a výpravna ČSSZ v návaznosti na systém datových schránek”. Ten byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.
21. 12. 2012

Poslední den v letošním roce omezí ČSSZ služby veřejnosti

Všechna pracoviště ČSSZ se v pondělí 31. prosince 2012 pro klienty zčásti uzavřou. Veřejnost nebude moci v tento den plnohodnotně využít služeb, které poskytují klientská centra okresních správ sociálního zabezpečení a územních pracovišť Pražské či Městské správy sociálního zabezpečení Brno.
20. 12. 2012

Nový rok provádění sociálního zabezpečení zásadně nemění, výjimkou je zavedení důchodového spoření

Česká správa sociálního zabezpečení informuje o provádění sociálního zabezpečení od 1. ledna 2013 a přináší přehled důležitých údajů pro rok 2013.
18. 12. 2012

MPSV: Česká správa sociálního zabezpečení má nového ústředního ředitele

Ústředním ředitelem České správy sociálního zabezpečení se s účinností od 19. 12. stává Vilém Kahoun. Rozhodla o tom ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová. Vilém Kahoun ve funkci nahradí Petra Poncara, který začátkem prosince rezignoval.
12. 12. 2012

OSSZ Bruntál otevře v Krnově svou kancelář v pondělí 7. 1. 2013 v ulici Vodní

Okresní správa sociálního zabezpečení Bruntál zahájí od pondělí 7. ledna 2013 provoz kanceláře v Krnově, která obyvatelům mikroregionu Krnov bude poskytovat základní služby z oblasti sociálního zabezpečení. Krnovskou kancelář OSSZ Bruntál najdou klienti v ulici Vodní 1, v budově Městského úřadu Krnov.
11. 12. 2012

Přelom roku 2012 a 2013 znamená změnu provozu pokladen

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje své klienty na uzavření pokladen na přelomu roku 2012 a 2013. Středa 19. 12. 2012 je posledním úředním dnem pro výběr pojistného v hotovosti.
10. 12. 2012

Od ledna 2013 se zvýší důchody a příplatky k důchodům

Od lednové splátky roku 2013 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2013. Zvýšení provede ČSSZ automaticky, není potřeba o ně žádat.
7. 12. 2012

ČSSZ připomíná klientům změnu prosincového a lednového termínu výplaty důchodů

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje svým klientům, že v prosinci 2012 dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů. Mění se kvůli svátkům a dnům pracovního klidu, které stanovuje zákon o státních svátcích.
5. 12. 2012

MPSV: Ministryně Müllerová přijala rezignaci ústředního ředitele ČSSZ

Ministryně Ludmila Müllerová dnes přijala rezignaci ústředního ředitele České správy sociálního zabezpečení Petra Poncara. „Po zevrubném zhodnocení situace jsme společně dospěli k závěru, že máme odlišné představy o personálním obsazení ČSSZ. Vážím si jeho rozhodnutí a děkuji mu za jeho práci zejména při přípravě důchodové reformy,“ uvedla ministryně.
30. 11. 2012

Výplaty důchodů od Nového roku nejsou ohroženy

Technologické zabezpečení pro výplaty důchodů je standardizované a je připraveno průběžně, tedy i v roce 2013, zajišťovat výplaty důchodů klientům. Na způsobu výplat se nebude nic měnit a budou probíhat jako dosud podle požadavků klientů.
29. 11. 2012

Evidence na úřadu práce se pro nárok na starobní důchod i pro výši důchodu hodnotí v omezeném rozsahu

Lidé mívají často nejasnosti v tom, jak se jim pro nárok na důchod bude hodnotit doba nezaměstnanosti, tj. období, kdy byli vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání.
15. 11. 2012

Doby důchodového pojištění lze snadno zkontrolovat

Především lidem, kteří přemýšlejí o odchodu do důchodu, doporučuje ČSSZ zkontrolovat si v dostatečném předstihu doby důchodového pojištění. Stačí požádat o zaslání výpisu dob pojištění. Výše důchodu je přímo závislá na délce získané doby pojištění a na výši výdělků.
13. 11. 2012

Kdo dosáhne důchodového věku v roce 2013, musí získat 29 let důchodového pojištění

Zákon o důchodovém pojištění stanovil, že od roku 2010 se postupně prodlužuje doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod, a to v závislosti na důchodovém věku, který se rovněž postupně zvyšuje. Mnoho lidí ale prodlužování důchodového věku a potřebné doby pojištění ještě nemá zažito.
9. 11. 2012

Důchod pobírá v ČR přes 2 855 000 důchodců, na způsobu jeho výplaty se nic nemění

Česká správa sociálního zabezpečení evidovala k 30. 9. 2012 v České republice celkem 2 855 623 důchodců pobírajících starobní, invalidní a pozůstalostní důchod. Těm vyplácela celkem 3 482 546 důchodů. Kromě toho vyplácela ČSSZ 75 562 důchodů do zahraničí (do 78 zemí světa).
31. 10. 2012

Česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění se konají v Domažlicích

Důležité informace všem, kteří pracují nebo pracovali v České republice a v Německu a potřebují získat aktuální informace k důchodovému pojištění. Odpovědi na otázky týkající se podmínek nároků na důchod, dob pojištění, důchodového věku, postupu při uplatňování žádostí o důchod, případně o stavu důchodového řízení, poskytnou již třinácté česko-německé konzultační dny.
30. 10. 2012

Kontroly léčebného režimu proběhly u každé osmé osoby v pracovní neschopnosti

Od začátku letošního roku do konce září provedli pracovníci OSSZ 114 859 kontrol dodržování režimu práceneschopného pojištěnce. Výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 2 234 osobám. Oproti stejnému období minulého roku bylo uděleno o 61 postihů více.
26. 10. 2012

Nejčastější příčinou pracovní neschopnosti zůstávají nemoci dýchací soustavy

Celkem 898 355 ukončených DPN evidovala ke konci září 2012 ČSSZ. Počet pracovních neschopností má klesající tendenci. Zatímco ke stejnému datu loňského roku ČSSZ evidovala přes milion DNP, letos byl jejich počet nižší téměř o 12 % (pokles o 119 713 případů).
23. 10. 2012

Odloučené pracoviště OSSZ Bruntál v Krnově čekají změny,
od 1. 11. omezí svůj provoz

Odloučené pracoviště OSSZ Bruntál v Krnově se přestěhuje. Od ledna 2013 bude sídlit v ulici Vodní 1, v budově Městského úřadu Krnov. Stěhování pracoviště si vyžádá během listopadu a prosince dočasné omezení jeho provozu.
22. 10. 2012

MPSV: V tuto chvíli neexistují právní nástroje, jak by mohly být penze prostřednictvím sKarty vypláceny

Reakce MPSV na článek MF Dnes „Slib ministra neplatí: důchody budou také na sKartu“ z 20. 10. 2012: Článek svým textem vzbuzuje dojem, že sKarty jsou určeny také pro příjemce starobních důchodů. Zcela přitom opomíjí fakt, že k takovému kroku by byla nutná legislativní úprava, která by takové čerpání umožnila. V tuto chvíli neexistují právní nástroje, jak by mohly být penze prostřednictvím karty vypláceny.
16. 10. 2012

Zaměstnanci ČSSZ úspěšně ukončili 10. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

V pátek 12. října se uskutečnilo v prostorách pražského Karolina slavnostní vyřazení absolventů desátého ročníku specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Osvědčení absolventi obdrželi z rukou proděkanky doc. JUDr. Hany Markové, CSc.
17. 9. 2012

Sdělení ČSSZ k tiskové zprávě NKÚ

ČSSZ považuje za důležité vyjádřit se k tiskové zprávě vydané Nejvyšším kontrolním úřadem v pondělí 17. 9. 2012. Ta upozorňuje na riziko, že někteří zaměstnanci ústředí ČSSZ evidováni v systému ARES, kteří nesplnili povinnost nahlásit zaměstnavateli výkon podnikatelské činnosti, mohli zneužít citlivá data klientů ČSSZ.
10. 9. 2012

Česká správa sociálního zabezpečení má nového náměstka

Náměstkem ústředního ředitele České správy sociálního zabezpečení se v pondělí 10. září 2012 stal Ing. Radek Doležal.
7. 9. 2012

Odjíždíte pracovat do zahraničí? Opatřete si potvrzení o příslušnosti k právním předpisům

Pracovat v zahraničí na jeden den nebo i několik měsíců odjíždějí tisíce zaměstnanců a podnikatelů. Kvůli práci v zahraničí nebo zahraniční pracovní cestě tak od ledna do června tohoto roku vystavili pracovníci ČSSZ migrujícím pracovníkům 16 811 potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení.
5. 9. 2012

761 stoletých a starších občanů eviduje v září 2012 Česká správa sociálního zabezpečení

383 důchodců narozených v roce 1912 eviduje ČSSZ v září letošního roku. Převažují ženy, kterých je 318, mužů je 65. U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2 000 Kč spolu s osobním dopisem ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka.
3. 9. 2012

Lékařská posudková služba ČSSZ má nového vrchního ředitele

Od 1. září má úsek LPS ČSSZ nového vrchního ředitele. Stal se jím MUDr. Dušan Gajdoštík, který uspěl ve výběrovém řízení. Nového vrchního ředitele jmenoval a uvedl do funkce ústřední ředitel ČSSZ prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. za účasti ředitelky personálního odboru ČSSZ PaedDr. Miluše Hájkové a náměstka Ing. Karla Choda.
29. 8. 2012

ČSSZ informuje: Rozdíl mezi předčasným starobním důchodem a tzv. předdůchodem

Dotazy na možnosti předčasného starobního důchodu či tzv. předdůchodu patří k těm nejčastějším, které lidé pracovníkům okresních správ sociálního zabezpečení kladou. Přestože názvy jsou podobné, předčasné starobní důchody a předdůchody nejsou totéž.
29. 8. 2012

Pro zaměstnavatele: Kopie evidence o pracovních úrazech a nemocech z povolání

V zájmu omezení zbytečné administrativní zátěže vyzývá ČSSZ zaměstnavatele, kterých se týká povinnost uložená v ustanovení § 92 odst. 2 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, aby nezasílali kopie své evidence o pracovních úrazech a nemocech z povolání, kterou vedou pro účely zákonného pojištění.
24. 8. 2012

Uplynulý rok mapuje Výroční zpráva ČSSZ

Podstatu působení ČSSZ a její činnost v roce 2011 shrnuje Výroční zpráva ČSSZ. Rok 2011 byl pro ČSSZ zvlášť významný. Bylo to 12 měsíců intenzivní práce zaměřené na stabilizaci situace ve správních agendách.
23. 8. 2012

Úhrada dluhu srážkami z důchodu může trvat i několik let

Důchodů se zavedenou exekuční srážkou bylo k 30. 6. 2012 více než 64 tisíc. Vyplývá to z údajů ČSSZ, která je v těchto případech v postavení plátce mzdy, tj. důchodu, a je tak povinna provádět exekuční srážky ze všech druhů důchodů na základě doručeného vykonatelného rozhodnutí soudu či orgánu státní správy, na základě exekučního příkazu nebo na základě rozhodnutí v insolvenčním řízení.
17. 8. 2012

Call centra ČSSZ ihned vyřeší 90 % dotazů volajících

Kvalita, rychlost a okamžité řešení. To jsou očekávání lidí při jednání s úřady. Tento standard nabídla letos během prvních šesti měsíců 132 tisícům volajících specializovaná call centra ČSSZ.
1. 8. 2012

ČSSZ informuje: Jak prokazovat nárok na výplatu sirotčího důchodu

Prázdniny jsou v polovině a blížící se začátek školního roku znamená pro některé studenty, kteří pobírají sirotčí důchod, povinnost prokázat trvání dalšího nároku na výplatu sirotčího důchodu. Ten náleží nezaopatřenému dítěti po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let věku.
31. 7. 2012

Nemoci pohybové soustavy vyřazují Čechy z pracovního života na více než dva měsíce

Nemoci pohybové soustavy tvoří dlouhodobě necelých 20 % všech případů pracovních neschopností. Jsou tak druhou nejčetnější skupinou nemocí, se kterou Češi marodí. ČSSZ jich v roce 2011 evidovala 247 tisíc a průměrně jsme kvůli nim stonali 69 dnů.
30. 7. 2012

OSSZ Rychnov nad Kněžnou omezí v srpnu a září provoz jednotlivých oddělení

OSSZ Rychnov nad Kněžnou informuje klienty, že po dobu rekonstrukce topení od pondělí 6. srpna do pátku 14. září 2012 bude postupně omezen provoz na jednotlivých odděleních.
23. 7. 2012

Více než 1 300 lidí přišlo o nemocenské

79 133 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných provedli během 1. pololetí tohoto roku pracovníci OSSZ. Kontroly prokázaly, že 1 354 osob porušilo léčebný režim, což mělo za následek krácení nebo odnětí nemocenského.
19. 7. 2012

Počty pracovních neschopností klesly, doba trvání nemoci se prodloužila

Celkem 660 573 případů ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala za 1. pololetí roku 2012 ČSSZ. Oproti stejnému období loňského roku se jejich počet snížil o více jak 100 000 případů. Největšího počtu těchto případů dosáhla Praha, Moravskoslezský a Středočeský kraj.
29. 6. 2012

MPSV stabilizovalo oblast exekučních srážek z dávek důchodového pojištění

Resort MPSV výrazně snížil počty nevyřízených případů v oblasti důchodů postižených exekuční srážkou. Zatímco v lednu 2011 evidovala ČSSZ 90 tisíc nevyřízených případů, k 25. 6. letošního roku jich je méně než 22 tisíc, tedy přibližně čtvrtina.
27. 6. 2012

Kdy vzniká absolventům povinnost platit sociální pojištění

Prázdniny jsou pro absolventy a studenty vytouženou dobou odpočinku. Řada z nich nebude jen odpočívat, ale začne pracovat nebo půjde na brigádu. ČSSZ každoročně radí absolventům a studentům před prázdninami, kdy a za jakých podmínek jim vzniká povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení.
26. 6. 2012

Úřad práce: Informace pro osoby pečující o dítě do 4 let ve vztahu k úhradě zdravotního pojištění a započtení dob pro důchodové pojištění

Osoby pečující o dítě do 4 let nemusí být evidovány na Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání pro to, aby jim bylo hrazeno zdravotní pojištění a započítána doba péče pro důchodové pojištění.
25. 6. 2012

ČSSZ informuje: Kdy se čerpá ošetřovné?

Zákon o nemocenském pojištění pamatuje na situace, kdy se rodiče o svého potomka musejí postarat, protože utrpěl úraz nebo onemocněl. A bez ošetřování se neobejde. Než začnou prázdniny, ČSSZ objasní co je ošetřovné a kdo má na něj nárok.
14. 6. 2012

Lidí narozených v letech 1904 až 1912 je přes 800

Celkem 422 důchodců narozených v roce 1912 eviduje v červnu 2012 ČSSZ, z toho 351 žen a 71 mužů. U příležitosti stých narozenin obdrží klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2 000 Kč spolu s osobním dopisem ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka.
30. 5. 2012

Většina OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011

Celkem 973 579 Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 obdržely okresní správy sociálního zabezpečení. V prvním termínu pro podání přehledu závazném pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, tak bylo podáno 97 % přehledů.
25. 5. 2012

MPSV spustilo nový web o důchodové reformě

MPSV dnes spustilo nový web o důchodové reformě. Na webu MPSV občané najdou přehledně a srozumitelně vysvětleno vše podstatné, co se reformy penzí týká. Stránky jsou členěny do tematických kategorií a přináší přehled nejdůležitějších změn, které začnou platit po startu reformy od ledna 2013.
24. 5. 2012

ČSSZ se připravuje na mezinárodní výměnu elektronických dat v oblasti sociálního zabezpečení

ČSSZ uspořádala závěrečnou konferenci k projektu „Posílení kapacity institucí z vybraných států Evropské unie v oblasti implementace Nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat (EESSI)“ v rámci komunitárního programu PROGRESS. Odborně zaměřená konference se konala v pondělí 14. 5. 2012.
17. 5. 2012

Ústřední ředitel ČSSZ vystoupil v parlamentním výboru pro sociální politiku

Ve středu 16. května 2012 seznámili I. náměstek ministra práce a sociálních věcí Bc. V. Šiška, MBA a ústřední ředitel ČSSZ prof. JUDr. V. Kahoun, Ph.D. členy Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny parlamentu ČR s činností ČSSZ za uplynulý rok. Ten pro ČSSZ znamenal plnění úkolů, které ústřednímu řediteli ČSSZ uložil ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. J. Drábek.
14. 5. 2012

Objednejte si nově telefonicky osobní konzultaci

Pokud víte, že budete potřebovat složitější radu ohledně důchodového pojištění nebo chcete získat informativní výpočet důchodu, objednejte si termín návštěvy klientského centra při pražském ústředí ČSSZ. Pro tuto novou službu klientům zřídila ČSSZ speciální telefonní linku +420 257 062 869.
11. 5. 2012

597 osob porušilo léčebný režim, zjistily v 1. čtvrtletí kontroly ČSSZ

Ke konci března 2012 provedli zaměstnanci OSSZ 39 800 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců. Nejvíce kontrol se uskutečnilo ve Středočeském kraji - 5 034 a také v Jihomoravském kraji - 4 677. Na základě kontrol bylo pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce uděleno celkem 597 postihů v podobě krácení nebo odnětí nemocenského.
3. 5. 2012

Pracovní neschopnosti za 1. čtvrtletí 2012: oproti loňsku méně případů i prostonaných dnů

Celkem 357 986 ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) evidovala ke konci března 2012 ČSSZ. Oproti stejnému období loňského roku se počet DPN snížil o 81 834 případů.
25. 4. 2012

MPSV: Činnost ČSSZ v roce 2011

Česká správa sociálního zabezpečení v průběhu loňského roku výrazně zkrátila doby řízení o přiznání důchodu. U starobních důchodů zkrátila dobu řízení o 19 dnů, u invalidních důchodů o 13 dnů v porovnání s rokem 2010.
25. 4. 2012

Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného za 1. čtvrtletí 2012

ČSSZ evidovala ke konci března 2012 celkem 2 871 453 důchodců pobírajících starobní, invalidní a pozůstalostní důchod. Těm vyplácela celkem 3 498 650 důchodů. Kromě toho vyplácela ČSSZ 71 497 důchodů do zahraničí (do 75 zemí světa).
23. 3. 2012

Česko-německé konzultační dny ve Stuttgartu

Česko-německé konzultační dny k důchodům se uskuteční 27. a 28. 3. 2012 v německém Stuttgartu. Odborníci z ČSSZ a Deutsche Rentenversicherung DRV, německý nositel důchodového pojištění, poskytnou zájemcům, kteří pracovali nebo pracují v obou státech, konzultace o důchodovém pojištění České republiky a Německa.
14. 3. 2012

Sto let slaví letos 469 lidí

469 důchodců narozených v roce 1912 eviduje ČSSZ v březnu letošního roku. Z toho je 391 žen a 78 mužů. U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2 000 Kč spolu s osobním dopisem ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka.
9. 3. 2012

Aktuální příručky ČSSZ poradí a provedou

ČSSZ právě vydala tři praktické příručky s aktuálními informacemi a radami pro budoucí důchodce, OSVČ a o dávkách nemocenského pojištění. Příručky jsou řešeny formou otázek a odpovědí, nechybí v nich příklady a důležité kontakty.
2. 3. 2012

Přes milion OSVČ čeká podání Přehledu za rok 2011

Přesně 1 001 764 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) evidovala ČSSZ k 31. 12. 2011. Každá OSVČ, která alespoň část roku 2011 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011.
22. 2. 2012

Zkráceno nebo odňato nemocenské bylo 3 004 pojištěncům

Za celý rok 2011 bylo provedeno 151 951 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců. V průběhu ledna až prosince je provedli zaměstnanci OSSZ (v Praze Pražské, v Brně Městské – OSSZ).
17. 2. 2012

MPSV k aktuálnímu rozhodnutí Ústavního soudu o dorovnávání slovenských důchodů

Ve svém nálezu se v případě pana K. H. Ústavní soud vymezil proti dřívějšímu rozhodnutí Soudního dvora EU, podle něhož je dorovnávání slovenských důchodů pouze českým občanům diskriminační a porušující jeden ze základních principů EU.
14. 2. 2012

Dočasné omezení provozu Klientského centra ČSSZ

Z důvodu havárie vody zůstává pro veřejnost nadále uzavřeno Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení sídlící v ulici Křížová 3194/6a, Praha 5. Havárie vody druhý den omezuje provoz Klientského centra pro důchodové pojištění ústředí České správy sociálního zabezpečení v Praze v ulici Křížová 25. 
8. 2. 2012

Pracovní neschopnosti: oproti loňsku více, ale méně prostonaných dnů

Celkem 1 338 099 ukončených DPN evidovala od ledna do konce roku 2011 ČSSZ. V roce 2010 se jednalo o 1 334 052 případů DPN. Počet DPN se tak v roce 2011 zvýšil o 4 047 případů. Nejvíce případů DPN zaznamenala Praha s počtem 168 044 případů a Moravskoslezský kraj s počtem 155 704 případů.
3. 2. 2012

Počet všech důchodců meziročně vzrostl o 54 tisíc

Česká správa sociálního zabezpečení evidovala v závěru roku 2011 celkem 2 873 004 důchodců pobírajících starobní, invalidní a pozůstalostní důchod. Těm vyplácela celkem 3 501 402 důchodů. Kromě toho vyplácela ČSSZ 69 736 důchodů do zahraničí (do 75 zemí světa).
26. 1. 2012

ČSSZ informuje: Za jakých podmínek má pracující důchodce nárok na zvýšení důchodu

Důchodci, kteří pobírají starobní důchod v plné výši a současně vykonávají výdělečnou činnost (jsou zaměstnaní nebo podnikají), mají možnost zažádat si o zvýšení důchodu. To činí za každých 360 kalendářních dnů získaných výdělečnou činností 0,4 % výpočtového základu. Možnost zvýšit si důchod se týká i seniorů v předčasném důchodu, pokud již dosáhli důchodového věku.
24. 1. 2012

Jak žádat o důchod v roce 2012

Občané, kteří v letošním roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 28 let, mohou podat žádost o starobní důchod. Důchodového věku dosahují v roce 2012 někteří muži narození v letech 1949 – 1950. Rozhodnutí, zda odejít do starobního důchodu, záleží na samotném občanovi. Jedná se o jeho právo volby, a nikoliv povinnost. ČSSZ přináší formou otázek a odpovědí postup, jak žádat nejen o starobní důchod v roce 2012.
24. 1. 2012

MPSV rozšiřuje možnosti důchodové kalkulačky pro výpočet důchodu v letech 2013 - 2015

V souvislosti se zvýšeným zájmem o téma důchodového systému ze strany občanů rozšířilo ministerstvo práce a sociálních věcí na svých internetových stránkách možnost výpočtu orientační výše starobního důchodu přiznaného v letech 2013 až 2015 na upravené důchodové kalkulačce.
12. 1. 2012

Změna termínů výplaty důchodů v roce 2012

ČSSZ oznamuje svým klientům, že v roce 2012 dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů. Mění se kvůli státním svátkům, dnům pracovního klidu a svátkům, které stanovuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích.
4. 1. 2012

Zálohy na sociální zabezpečení může OSVČ dodatečně zvýšit a další změny

Od 1. 1. 2012 může OSVČ zálohu na pojistné na důchodové pojištění, kterou uhradí v období splatnosti, ve stejném období dodatečně zvýšit. Dobu splatnosti zálohy na pojistné na důchodové pojištění platná právní úprava stanovuje od 1. do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, k němuž se záloha vztahuje.
2. 1. 2012

Změny v důchodovém pojištění přináší novela zákona o nemocenském pojištění

Novela zákona o nemocenském pojištění s sebou přináší i změny v důchodovém pojištění. Rozšiřuje se okruh důchodově pojištěných osob, dochází ke sjednocení okruhu nemocensky a důchodově pojištěných osob (více zde), ruší se možnost doplacení dobrovolného důchodového pojištění po vzniku nároku na důchod, zaměstnavatel už povinně hlásí jen zaměstnance, kteří pobírají předčasný starobní důchod.
2. 1. 2012

Novela zákona o nemocenském pojištění rozšiřuje okruh nemocensky pojištěných osob

Nejzásadnější věcnou změnou, kterou přináší novela zákona o nemocenském pojištění, je rozšíření okruhu pojištěných osob. Okruh nemocensky pojištěných osob se rozšiřuje o další výdělečně činné osoby, které dosud byly účastny pouze důchodového pojištění.