Třetí česko rakouský poradenský den k důchodům se uskuteční ve Freistadtu

Praha/Freistadt, 8. 9. 2011

Užitečné informace z důchodové oblasti pro všechny, kteří pracují nebo pracovali v České republice a Rakousku, poskytne třetí česko-rakouský poradenský den, který se uskuteční 10. října 2011 v hornorakouském Freistadtu. Akci organizuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci s rakouským nositelem pojištění Pensionsversicherungsanstalt (PV).
Zájemci mohou získat informace týkající se podmínek nároku na důchod, dob pojištění, důchodového věku, postupu při podávání žádosti o důchod, případně stavu důchodového řízení.
Poradenský den se v pondělí 10. října 2011 uskuteční na adrese:

OÖ Gebietskrankenkasse
Hessenstraße 13
Freistadt

a to od 8:30 h do 16:00.
Na konzultaci je nutné se předem objednat, a to na telefonním čísle (+420) 257 062 979. Při objednání i vlastní konzultaci je třeba znát a mít s sebou doklady o pojištění (české rodné číslo a rakouské číslo pojištění). S sebou na konzultaci by zájemci neměli zapomenout vzít průkaz totožnosti (občanský průkaz, případně cestovní pas). Maximální časový rozsah pro jednu konzultaci je 20 minut.
Konzultace jsou bezplatné, poradenský tým bude tvořit vždy český a rakouský odborník, pro případ potřeby bude zajištěno tlumočení.
O akci informuje rovněž dvojjazyčný plakát.
Poradenský den ve Freistadtu navazuje na minulý poradenský den, který se konal v listopadu 2010 ve Znojmě.

plakát

Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ, tel. 257 062 886