Přibývá lidí, kteří vykonávají samostatnou výdělečnou činnost

Praha 4. 2. 2011

Podnikatelů – osob samostatně výdělečně činných, bylo ke konci roku 2010 celkem 977 069, což je o 21 410 OSVČ více (2,2 %) než za stejné období roku 2009. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Ke 31. 12. 2009 evidovala ČSSZ celkem 955 659 osob samostatně výdělečně činných.

Povinnost platit zálohy na důchodové pojištění mělo celkem 734 711 OSVČ. Pojistné na nemocenské pojištění si platilo 151 881 OSVČ – účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná.

Nejvíce OSVČ je evidováno v Praze – 160 365 a v krajích Středočeském – 127 381 OSVČ a v Moravskoslezském – 89 914. Dobrovolné nemocenské pojištění si platilo nejvíce OSVČ ve Středočeském kraji – 20 522.

Pro platbu pojistného na sociální zabezpečení je rozhodující, zda podnikatel vykonává samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) jako hlavní nebo vedlejší. OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní (tedy podnikání je pro ně zpravidla jediný zdroj příjmů), mají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění vždy. A to i v případě, kdy jsou tzv. ve ztrátě.

OSVČ hlavní - Minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění u těchto OSVČ činí do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010 částku 1 731 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného se v měsíci podání Přehledu za rok 2010 změní: pro hlavní SVČ činí 6 185  Kč. Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění z tohoto vyměřovacího základu  činí 1 807 Kč.

OSVČ vedlejší - u vedlejší výdělečné činnosti (tedy u lidí, kteří jsou například zaměstnáni a vedle toho podnikají) je i nadále účast na důchodovém pojištění závislá na dosažených příjmech po odpočtu výdajů. Pokud daňový základ z této SVČ v roce 2010 dosáhl částky 56 901 (s odečtením 4 742 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc OSVČ nevykonávala činnost nebo v němž měla po celý měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ), nebo se OSVČ přihlásila k účasti na pojištění, má v letošním roce povinnost platit zálohy na důchodové pojištění. Minimální výše těchto měsíčních záloh je 693 Kč do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu za rok 2010. Minimální měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného se v měsíci podání Přehledu za rok 2010 změní: při výkonu vedlejší SVČ činí 2 474 Kč. Minimální záloha na důchodové pojištění z tohoto vyměřovacího základu v měsíci podání Přehledu za rok 2010 a následující měsíce činí 723 Kč.

Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění činí 50 % daňového základu, který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla samostatná výdělečná činnost v roce 2010 vykonávána. Pojistné na důchodové pojištění činí 29,2 % z tohoto vyměřovacího základu.

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolná. Pojistné na nemocenské pojištění se  neplatí společně se zálohou na důchodové pojištění a na výši pojistného nemá vliv příjem dosažený v předcházejícím kalendářním roce. Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

Od 1. 1. 2011 se změnila sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ z původních 1,4% na 2,3%. Z tohoto důvodu se zvyšuje minimální platba pojistného na nemocenské pojištění, přestože minimální měsíční základ zůstává nezměněn. Od měsíce ledna 2011 je stanovena minimální platba ve výši 92 Kč (v roce 2010 to byla částka 56 Kč). Pokud si OSVČ nezvýší platbu pojistného na nemocenské pojištění nejpozději do 21. 2. 2011, kdy je splatné pojistné za měsíc leden 2011, alespoň na částku 92 Kč, zanikne jí účast na nemocenském pojištění ke 31. 12. 2010.

Nemocenské náleží OSVČ až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Na webu ČSSZ je umístěna Kalkulačka pro výpočet platby NP, zálohy na DP a měsíčního vyměřovacího základu OSVČ

OSVČ, která alespoň po část roku 2010 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat na předepsaném tiskopise „Přehled o příjmech a výdajích“ příslušné OSSZ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, v termínu do:

  • 2. května 2011, pokud OSVČ nezpracovává daňové přiznání daňový poradce,
  • 1. srpna 2011, pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, a tuto skutečnost OSVČ oznámila OSSZ nejpozději do 30. dubna 2010,
  • do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání,
  • do 1. srpna 2011, jestliže OSVČ není povinna podávat daňové přiznání.

 Vývoj počtu OSVČ od roku 2004 (k 31. 12.)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

OSVČ vykonávající činnost

945 508

910 829

903 944

917 984

938 265

955 659

977 069

z toho:

 

 

 

 

 

 

 

OSVČ povinné platit

zálohy na DP

750 307

729 191

709 330

716 303

727 063

746 389

734 711

OSVČ účastny na NP

267 524

240 825

222 074

210 540

196 225

141 389

151 881

 Počet OSVČ podle krajů k 31. 12. 2010

Kraj

vykonávají činnost

platí zálohy na DP

účastny NP

hlavní

vedlejší

hlavní čin.

vedlejší čin.

Hl. m. Praha

103 209

57 156

103 093

18 119

14 724

Středočeský

85 414

41 967

85 358

12 112

20 522

Jihočeský

38 023

22 992

37 987

5 883

12 283

Plzeňský

36 426

18 268

36 087

4 720

7 145

Karlovarský

18 803

8 444

18 800

2 385

2 963

Ústecký

42 103

19 182

42 077

5 958

7 615

Liberecký

27 690

13 395

27 648

3 932

6 460

Královéhradecký

33 707

19 798

33 693

5 230

9 741

Pardubický

28 339

16 092

28 332

4 617

8 150

Vysočina

28 021

15 513

28 015

3 759

8 599

Jihomoravský *

45 556

21 198

45 537

5 840

13 292

MSSZ Brno

25 363

15 487

25 336

4 344

4 200

Olomoucký

34 488

17 039

34 476

4 868

8 500

Moravskoslezský

58 215

31 699

58 148

8 322

14 908

Zlínský

35 049

18 433

34 985

5 050

12 779

C E L K E M

640 406

336 663

639 572

95 139

151 881

*) údaj bez Brna

Mgr. Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ,
e-mail: pavel.gejdos@cssz.cz