Přibylo pracovních neschopností, ubylo prostonaných dnů

19. 8. 2011

Celkem 763 974 ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) zaznamenala od ledna do konce června 2011 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ve stejném období minulého roku se jednalo o 726 205 případů DPN. Oproti roku 2010 se počet DPN zvýšil o 37 769 případů. Ke zvýšení počtu DPN přitom došlo ve všech krajích ČR - nejvíce v Moravskoslezském kraji, nejméně v kraji Karlovarském.

Od ledna do konce června 2011 naopak meziročně ubylo prostonaných dnů. Celkem jich bylo 33 181 039, tj. o 979 298 méně než ve stejném období roku 2010, kdy ČSSZ evidovala 34 160 337 prostonaných dnů. Největší meziroční pokles zaznamenal Moravskoslezský kraj, kde počet prostonaných dnů klesl o 177 021 dnů.

Průměrná doba trvání jednoho případu DPN se rovněž zkrátila. Za půl roku činila 43,43 dne, tj. o 3,61 dne méně než ve stejném období loňského roku, kdy činila 47,04 dne. Nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu DPN - 54,65 dne - byla ve Zlínském kraji, naopak nejkratší zůstává v Praze - 34,02 dne.

Průměrná doba trvání jednoho případu DPN se u mužů a žen mírně lišila - u žen trvala 43,51 dne a u mužů 43,34 dne. Nejdelší průměrnou dobu jedné DPN u žen vykázala věková skupina od 50 do 59 let (54,38 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (75,26 dne). Osoby ve věkové skupině do 20 let marodily nejkratší dobu ( ženy 22,56 dne muži 16,90 dne).

Občany nejčastěji trápily nemoci dýchací soustavy. ČSSZ evidovala kvůli tomuto onemocnění celkem 305 859 ukončených případů DPN, což je více než 40 % všech případů ukončených DPN za 1. pololetí 2011. S počtem  5 026 638 prostonaných dnů ale mají tato onemocnění nejkratší průběh. Průměrně jedna DPN trvala 16,43 dne.

Mezi další časté důvody DPN patřila také onemocnění pohybové soustavy. Pro tento druh onemocnění bylo ukončeno  136 121 případů DPN (z toho nemoci páteře – 91 491 DPN) a prostonáno bylo 9 501 892  dnů). Průměrná doba trvaní jedné DPN byla 69,80 dnů,  což výrazně přesahovalo celkový průměr.


Tabulka: Vývoj dočasné pracovní neschopnosti v ČR – srovnání 1. pololetí 2010
a 1. pololetí 2011

Kraj

Ukončené případy DPN

Prostonané dny

Průměrná délka jedné DPN (dny)

2010

2011

Rozdíl

2010

2011

Rozdíl

2010

2011

Rozdíl

Jihočeský

47 980

50 504

2 524

2 351 014

2 366 546

15 532

49,00

46,86

-2,14

Jihomoravský

49 022

49 890

868

2 592 926

2 482 158

-110 768

52,89

49,75

-3,14

Karlovarský

20 485

21 365

880

878 382

850 241

-28 141

42,88

39,80

-3,08

Královéhradecký

39 954

42 245

2 291

1 823 863

1 793 447

-30 416

45,65

42,45

-3,20

Liberecký

31 930

34 118

2 188

1 529 646

1 479 907

-49 739

47,91

43,38

-4,53

Moravskoslezský

85 900

89 226

3 326

4 531 357

4 354 336

-177 021

52,75

48,80

-3,95

MSSZ Brno

31 606

31 957

351

1 398 787

1 259 490

-139 297

44,26

39,41

-4,84

Olomoucký

40 723

41 566

843

2 188 959

2 066 588

-122 371

53,75

49,72

-4,03

Pardubický

35 534

39 487

3 953

1 616 578

1 583 750

-32 828

45,49

40,11

-5,39

Plzeňský

43 662

47 833

4 171

1 939 365

1 895 205

-44 160

44,42

39,62

-4,80

PSSZ

90 167

94 917

4 750

3 344 821

3 229 366

-115 455

37,10

34,02

-3,07

Středočeský

81 484

86 577

5 093

3 493 713

3 489 736

-3 977

42,88

40,31

-2,57

Ústecký

50 887

54 132

3 245

2 395 092

2 367 245

-27 847

47,07

43,73

-3,34

Vysočina

36 048

37 705

1 657

1 704 704

1 642 957

-61 747

47,29

43,57

-3,72

Zlínský

40 823

42 452

1 629

2 371 130

2 320 067

-51 063

58,08

54,65

-3,43

CELKEM  ČR

726 205

763 974

37 769

34 160 337

33 181 039

-979 298

47,04

43,43

-3,61

 

Pozn.: Statistiky na webu ČSSZ zde: http://www.cssz.cz/cz/informace/statistiky/

 

Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ, tel. 257 062 886