NSS potvrdil předchozí stanovisko ČSSZ

Praha 10. 2. 2011

Verdikt Nejvyššího správního soudu, o němž dnes informovala některá média, potvrdil dřívější stanovisko České správy sociálního zapezpečení. NSS v prosinci rozhodl, že statutární zástupci společností, jednatelé nesmějí být v těchto podnicích zároveň zaměstnáni na pozicích, jejichž náplň by byla se statutárními posty podobná nebo shodná. Tedy například ve funkci ředitele. Z pohledu ČSSZ tak nepřináší nic nového, neboť již dříve vycházela z judikátů Nejvyššího soudu a obecných soudů. Z nich vyplývá, že fyzická osoba sice může být jednatelem (statutárním orgánem společnosti) a současně i v pracovním poměru k této společnosti, ale náplň práce v pracovním poměru musí být odlišná od činností vykonávaných v rámci činnosti jednatele (statutárního orgánu).

ČSSZ zdůražnuje, že byť pracovní smlouva je neplatná, jednatelé jsou účastni důchodového pojištění z titulu funkce, tudíž by jim odpracované roky většinou chybět neměly. A to v těch kalendářních měsících, ve kterých jim byl zúčtován započitatelný příjem ve výši rozhodného příjmu (například letos činí 6 200 Kč, loni 6 000 Kč, v roce 2009 činil 5 900 Kč).

ČSSZ si neponechává pojistné, které bylo odvedeno za osoby, které nejsou účastny pojištění. Takové přeplatky se automaticky vrací, jakmile se například při kontrole či požadavku firmy zjistí, že k takové situaci došlo. V těchto případech by však mohlo jít často pouze o přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění, protože účast na důchodovém pojištění těchto jednatelů by zpravidla měla zůstat zachována, pokud jejich příjem nebyl nižší než výše uvedené rozhodné částky. Do konce roku 2008 by neměl vzniknout ani přeplatek na nemocenském pojištění, protože jednatelé byli pojištěni z důvodu výkonu této činnosti i nemocensky a to i pokud neměli uzavřenou pracovní smlouvu se společností.

V případě přeplatků na dávce nemocenského pojištění navíc nepůjde o destitisíce případů, takto postižených bude podle odhadů ČSSZ mnohem méně, než kolik uvádějí některá média, ČSSZ předpokládá jen jednotlivé, spíše ojedinělé případy.

Mgr. Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ,
e-mail: pavel.gejdos@cssz.cz