Mění se způsob výplaty důchodů do Polska

Příjemci českých důchodů bydlící v Polsku mají od 1. července 2011 možnost mít vyplácenu dávku na svůj bankovní účet v Polsku v EUR, pokud o to sami požádají. Výplata bude prováděna standardním způsobem, tj. zpětně a oproti zaslání Potvrzení o žití ČSSZ (http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/evropska-unie.htm).

 O výplatu českého důchodu na účet v Polsku je možno požádat písemně na ústředí ČSSZ, oddělení výplat důchodů v oblasti mezinárodních důchodových agend. V žádosti o změnu způsoby výplaty je třeba uvést jméno a příjmení žadatele, rodné číslo, IBAN, SWIFT kód banky a název banky.

 Mgr. Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ