ČSSZ: Výdaje na dávky důchodového a nemocenského pojištění převyšují příjmy z pojistného téměř o 18 miliard korun

Praha  1. 7. 2011

ČSSZ vybrala ke konci května 2011 na pojistném na sociální zabezpečení, které zahrnuje systémy důchodového a nemocenského pojištění, 140,6 miliard korun, což oproti stejnému období loňského roku představuje nárůst cca o 5,8 miliard Kč. Včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pak ČSSZ ke konci května 2011 vybrala 146,2 miliard Kč. Výdaje na dávky důchodového a nemocenského pojištění činily 158,3 miliard korun. Výdaje na dávky důchodového a nemocenského pojištění tak ke konci května 2011 převyšují příjmy z pojistného o 17,7 miliard korun.

Příjmy z pojistného na důchodové pojištění vybrané k 31. 5. 2011 jsou ve výši 130,5 miliard korun. Oproti tomu bylo na dávkách důchodového pojištění (tedy na starobní, pozůstalostní a invalidní důchody) k 31. 5. 2011 vyplaceno ČSSZ 148,5 miliard korun. ČSSZ na dávkách důchodového pojištění vyplatila celkem o 18 miliard Kč více, než vybrala na pojistném na tyto dávky.

Na pojistném na nemocenské pojištění vybrala ČSSZ ke konci května tohoto roku 10,1 miliard Kč. Výdaje na dávky nemocenského pojištění (tedy na nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) činily 9,9 miliard korun. Příjmy z pojistného v k 31. 5. 2011 převyšují výdaje na dávky nemocenského pojištění o 0,3 miliardy korun.

Příjmy z pojistného na důchodové a na nemocenské pojištění jsou příjmy státního rozpočtu. Ze státního rozpočtu ČSSZ každoročně dostává prostředky na výplatu dávek sociálního pojištění nezávisle na tom, jak velký objem peněz v předchozím období na pojistném na sociální zabezpečení vybrala.

Výše uvedené informace se týkají pouze důchodového a nemocenského pojištění v působnosti ČSSZ. Nezahrnují tedy výdaje na dávky nemocenského a důchodového pojištění poskytované v oboru působnosti ministerstev vnitra, obrany a spravedlnosti. Ve výdajích na sociální pojištění nejsou započteny výdaje na administraci systému.

Sazby pojistného činí:

  • u zaměstnavatelů
    • 25 % z toho: 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
    • 26 % z toho: 3,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, v případě, že má průměrný měsíční počet zaměstnanců nižší než 26, pokud si tuto sazbu sám stanoví, u zaměstnanců, 6,5 % z toho: 6,5 % na důchodové pojištění, zaměstnanec pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti neplatí,

 

  • u osob samostatně výdělečně činných 29,2 %, z toho: 28 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
  • u osob samostatně výdělečně činných, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění
    2,3 % z vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než dvojnásobek částky pro účast zaměstnanců
  • u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28 % na důchodové pojištění, u zahraničních zaměstnanců, kteří se dobrovolně přihlásí k účasti na nemocenském pojištění, 2,3 % pojistného na nemocenské pojištění.

Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ, tel. 257 062 886