ČSSZ na ISSS v Hradci: Digitalizace dokumentů a eNeschopenka

Hradec Králové 5. 4. 2011

Své aktivity z oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií představila Česká správa sociálního zabezpečení 4. a 5. dubna na 14. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS), konané v Hradci Králové. Odborní pracovníci ČSSZ v rámci tématických bloků konference představili dvě oblasti – Elektronické dokumenty v ČSSZ a Elektronickou neschopenku. 

První přednáška Elektronické dokumenty v ČSSZ představila Document management systém a e - Podání. Přednášející Ing. Radka Poláková a Ing. Zuzana Hájková představily praktické zkušenosti s používáním elektronických dokumentů v  ČSSZ. Ty zahrnují konverzi listinných podání, zpracování elektronických podání, výstupních sestav a především ukládání všech uvedených elektronických dokumentů a hodnocení provozu systémů jak na správu elektronických dokumentů, tak na jejich ukládání. Jako pilotní z oblastních pracovišť prodělala kompletní digitalizaci Městská správa sociálního zabezpečení v Brně. "V praxi to vypadá tak, že na místo přijede autobus naplněný scanovací technikou a ´jede se´," popsala Hájková. V Praze se již například podařilo do elektronické podoby dostat veškerou agendu osob samostatně výdělečně činných.

V rámci bloku E-health – nemocnice na kraji 21. století přiblížili Mgr. Petra Langová a Mgr. František Boháček první kroky projektu eNeschopenka. V jeho rámci spustila ČSSZ pro lékaře a zdravotnická zařízení možnost zasílat hlášení o vzniku pracovní neschopnosti elektronickou cestou. Přednášející vysvětlili výhody pro lékaře či zdravotnický personál, kdy díky nové aplikaci již není třeba vypisovat ručně či psacím strojem formuláře pro zahájení, trvání a ukončení pracovní neschopnosti - systém informace vygeneruje a dosadí přímo z počítačové databáze pacientů. Hlášení o pracovní neschopnosti pak odešle přímo po síti do ČSSZ a lístek pro pacienta vytiskne na stolní tiskárně. "Výhodou je kromě úspory času při vypisování údajů i eliminace chybovosti, například při vypisování rodného čísla," vysvětlil Boháček.

Na společném informačním stánku ČSSZ a Ministerstva práce a sociálních věcí byl představen vznikající nový komunikační kanál VREP (veřejné rozhraní pro e - Podání), který má postupně nahradit transakční část Portálu veřejné správy (PVS) při zasílání e - Podání na ČSSZ. Na stánku se doslova zaprášilo po publikaci Sociální zabezpečení s údaji pro rok 2011 (viz zde), nechyběl informační leták o eNeschopence a také nejnovější číslo časopisu Národní pojištění, zaměřené právě na moderní informační a komunikační technologie v sociální oblasti.

Více o konferenci a co dalšího přinesla na webu http://www.isss.cz

Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ

ČSSZ na ISSS v Hradci: Digitalizace dokumentů a eNeschopenka

ČSSZ na ISSS v Hradci: Digitalizace dokumentů a eNeschopenka

ČSSZ na ISSS v Hradci: Digitalizace dokumentů a eNeschopenka

Foto: (gep)