ČSSZ představí své novinky na konferenci ISSS v Hradci Králové

Praha 31. 3. 2011

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) představí své aktivity z oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vztahu k veřejnosti na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS), která se ve dnech 4. - 5. dubna uskuteční v Hradci Králové.

Odborní pracovníci ČSSZ v rámci konference představí 2 témata – Elektronické dokumenty v ČSSZ (Document management systém a e - Podání) a Elektronická neschopenka – první krok.

První přednáška Elektronické dokumenty v ČSSZ představí v pondělí v 16:30 praktické zkušenosti s používáním elektronických dokumentů v ČSSZ. Ty zahrnují problematiku konverze listinných podání, zpracování elektronických podání, výstupních sestav a především ukládání všech uvedených elektronických dokumentů a hodnocení provozu systémů jak na správu elektronických dokumentů, tak na jejich ukládání. Budou uvedeny konkrétní postupy a zkušenosti z budování elektronického dokument management systému v ČSSZ, technické řešení i vysvětleno, proč se tolik práce vyplatí.

Taktéž v pondělí v 17:00 se pak zájemci seznámí s projektem eNeschopenka. V jeho rámci spustila ČSSZ pro lékaře a zdravotnická zařízení e - Podání, která umožňuje zasílat hlášení o vzniku pracovní neschopnosti elektronickou cestou. Prezentace vysvětlí, jak se změní práce lékařů v souvislosti s eNeschopenkou, proč by ji lékaři měli využívat, jak je použití e - Podání ověřeno v praxi a co je třeba změnit, aby od lékaře do ČSSZ a k zaměstnavateli chodilo e - Podání a ne nemocný pacient.

Na společném informačním stánku ČSSZ a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pak bude celou dobu konference představeno kromě e - Podání i nové specializované komunikační rozhraní - VREP (veřejné rozhraní pro e - Podání), jehož pilotní provoz v těchto dnech ČSSZ spustila. A to v reakci na skutečnost, že ministerstvo vnitra ukončí k 31. 12. 2011 fungování transakční části Portálu veřejné správy (PVS). VREP je kanál zcela nezávislý na PVS, provozuje a spravuje ho přímo ČSSZ.

Tento informační kanál se stane součástí rozsáhlejšího informačního a komunikačního rozhraní, které ČSSZ plánuje v nejbližších letech vybudovat. Jeho cílem bude vytvoření podpory nejen pro příjem, ale zejména pro poskytování informací klientům a dalším komunikujícím subjektům

e-governmentu. Součástí vzniku informačního a komunikačního rozhraní je i doplnění nových služeb pro klienty.

Podrobné informace, nejen k VREPu a přechodu z Portálu veřejné správy na VREP, ale i k celkové problematice elektronického podávání naleznete na: http://www.cssz.cz/cz/e-podani.

Na rezortním informačním stánku budou po celou dobu dvoudenní koneference přítomni odborní pracovníci ČSSZ jak z oblasti informačních technologií, tak důchodového a nemocenského pojištění. K získání bude informační leták o eNeschopence, publikace Sociální pojištění s údaji pro rok 2011 a také nejnovější číslo časopisu Národní pojištění, zaměřené právě na moderní informační a komunikační technologie v sociální oblasti.

 

Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ