Česko-německé konzultační dny v Ústí úspěšné, naváží další příští rok

Ústí nad Labem/Praha, 11. 11. 2011

V pořadí již jedenácté česko-německé konzultační dny se uskutečnily ve dnech 2. a 3. listopadu 2011 v Ústí nad Labem. Během dvou dnů poskytli odborníci z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a německého nositele důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung (DRV) celkem 160 konzultací. Nejčastěji se lidé zajímali o důchodový věk, doby důchodového pojištění získané v České republice a Německu, uplatnění žádostí o důchod a pravidla, kterými se řídí posuzování nároku na důchod, či výpočet a výplata důchodu.

Zájemci si mohli předem dojednat konzultaci na konkrétní hodinu, kdy se jim věnovali odborníci na důchody z ČSSZ i DRV. Tým tvořili vždy dva lidé – český a německý odborný pracovník. K dispozici byl tlumočník. Jedna konzultace trvala zpravidla dvacet minut a byla bezplatná. Informace obdrželi objednaní pojištěnci i ti, kteří přišli bez ohlášení. Kromě informací získaných na místě si klienti mohou další materiály přečíst v klidu domova.

Následně 8. listopadu 2011 se pak v Praze uskutečnilo jednání zástupců ČSSZ a DRV k hodnocení dosavadní spolupráce obou institucí při pořádání mezinárodních konzultačních dnů. Na jednání se všichni zúčastnění shodli, že společné konzultace jsou velmi přínosné. Dohodli se proto na uspořádání dalších konzultačních dnů v roce 2012, a to na jaře ve Stuttgartu a na podzim v Domažlicích. Podrobnější informace budou včas zveřejněny.

Informace klientce poskytovaly během dvou konzultačních dnů paní Jitka Palýová z ČSSZ a paní Katrin Vierkant z DRV
Informace klientce poskytovaly během dvou konzultačních dnů paní Jitka Palýová z ČSSZ a paní Katrin Vierkant z DRV

 

Představitelé německé delegace, kterou vedla vrchní ředitelka pro oblast informací a poradenství Ingeborg Aupperle (druhá zleva), při prohlídce klientského centra
Představitelé německé delegace, kterou vedla vrchní ředitelka pro oblast informací a poradenství Ingeborg Aupperle (druhá zleva),
při prohlídce klientského centra

 

Pavel Gejdoš, mluvčí ČSSZ