Česko-německé konzultační dny k důchodům

Ústí nad Labem, 21. 10. 2011

Ve dnech 2. – 3. listopadu 2011 se v Ústí nad Labem uskuteční v pořadí již jedenácté mezinárodní konzultační dny, kde mají čeští občané, kteří pracovali nebo pracují v Německu, či naopak němečtí pracovníci v České republice možnost získat aktuální informace a odpovědi na otázky týkající se podmínek nároků na důchod, dob pojištění, důchodového věku, postupu při uplatňování žádostí o důchod, případně o stavu důchodového řízení.

Informace klientům poskytnou odborníci z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a německého nositele důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung (DRV). Tým bude tvořit vždy český a německý odborný pracovník, v případě potřeby je zajištěno tlumočení. Přednost při poradenství mají předem objednaní klienti. Organizátoři však vyjdou vstříc i ostatním zájemcům. Poradenství je poskytováno bezplatně.

Konzultační dny se uskuteční a ve středu 2. listopadu 2011 od 10.00 do 17.00 a ve čtvrtek 3. listopadu 2011 od 9.00 do 13.00 v budově Pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem, Revoluční 3289/15. Konkrétní termín konzultace si mohou lidé předem domluvit na telefonním čísle 475 314 611, nebo na mailu: jana.markova2@cssz.cz.

ČSSZ a DRV žádají případné účastníky, aby si na konzultaci s sebou vzali doklady o pojištění (především rodné číslo a německé číslo pojištění), případnou korespondenci s nositelem pojištění, pracovní smlouvy, atd. Kromě informací na místě si klienti mohou další písemné materiály přečíst v klidu domova.

Jedenácté mezinárodní konzultační dny k důchodovému pojištění navazují na úspěšné minulé ročníky. Střídavě se v průběhu roku konají v ČR a SRN. Poprvé se česko-německé konzultační dny konaly v červnu 2006 v Pasově a dosud poslední konzultační dny se uskutečnily v dubnu 2011 ve Weidenu.

 

Mgr. Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ

Česko - německé dny