V novém roce se mění krácení předčasných důchodů

Praha 20. 12. 2011

Od 1. ledna 2012 platí další změny v důchodovém pojištění. Týkají se předčasných starobních důchodů, u kterých dochází k vyššímu krácení za tzv. předčasnost. Změna v krácení předčasných starobních důchodů znamená výraznější snížení procentní výměry předčasných starobních důchodů občanům, kteří budou do předčasného důchodu odcházet o více než 360 kalendářních dní dříve, tedy doba tzv. předčasnosti je v jejich případě delší než 360 dnů.

Výše procentní výměry předčasného starobního důchodu se snižuje určitým procentem za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává předčasný starobní důchod, do dosažení důchodového věku. V praxi to znamená, že se výše procentní výměry předčasného starobního důchodu nově bude snižovat za období od 361. do 720. kalendářního dne o 1,2 % výpočtového základu (snížení v období do 360 kalendářních dnů a od 721. kalendářního dne se přitom nemění). Sazby procentního snížení výpočtového základu jsou tedy od 1. 1. 2012 upraveny takto:

  • za období prvních 360 kalendářních dnů o 0,9 % z výpočtového základu, tj. při odchodu o 360 dnů dříve o 3,6 % (4krát započteno 90 kalendářních dnů)
  • za období od 361. do 720. kalendářního dne o 1,2 %, tj. při odchodu o 450 dnů dříve o 4,8 % (4krát započteno 90 kalendářních dnů se sazbou 0,9 % + 1krát započteno 90 kalendářních dnů se sazbou 1,2 % )
  • za období od 721. kalendářního dne o 1,5 %, tj. při odchodu o 990 dnů dříve o 12,9 % (4krát započteno 90 kalendářních dnů se sazbou 0,9 % + 4krát započteno 90 kalendářních dnů se sazbou 1,2 % + 3krát započteno 90 kalendářních dnů se sazbou 1,5 %).

Dosud krácení sazbou o 0,9 % z výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů platilo pro období celých prvních 720 kalendářních dnů.

Příklad výpočtu předčasného starobního důchodu přiznaného od data spadajícího do období:

  • od 1. 1. 2012
    Pojištěnec požádal o přiznání předčasného starobního důchodu o 910 dnů dříve než dosáhne důchodového věku, tzn. za prvních 360 dnů se důchod sníží o 4 x 0,9 % výpočtového základu, tj. o 3,6 % výpočtového základu, za 361. den až 720. den se procentní výměra sníží o 4 x 1,2 % výpočtového základu, tj. o 4,8 % výpočtového základu, a za zbývajících 190 dnů se procentní výměra sníží o 3 x 1,5 % výpočtového základu, tj. o 4,5 % výpočtového základu, takže celkové snížení procentní výměry bude činit 12,9 % výpočtového základu.
  • do 31. 12. 2011
    Pojištěnec požádal o přiznání předčasného starobního důchodu o 910 dnů dříve než dosáhne důchodového věku, tzn. za prvních 720 dnů se důchod sníží o 8 x 0,9 % výpočtového základu, tj. o 7,2 % výpočtového základu, a za zbývajících 190 dnů se procentní výměra sníží o 3 x 1,5 % výpočtového základu, tj. o 4,5 % výpočtového základu, takže celkové snížení procentní výměry bude činit 11,7 % výpočtového základu.
Podmínkou pro nárok na předčasný starobní důchod je získání potřebné doby pojištění pro nárok na „řádný“ starobní důchod a dosažení věku, kdy do dovršení řádného důchodového věku chybí 3 roky, pokud důchodový věk občana je nižší než 63 let, nebo 5 roků, pokud důchodový věk občana činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let. Kalkulačky pro orientační výpočet důchodu jsou umístěny na webových stránkách MPSV – viz: http://www.mpsv.cz/cs/2435.