Nové klientské centrum ČSSZ: lepší zázemí pro klienty, bez front

Praha, 10. 11. 2011

Výrazně lepší zázemí pro zájemce o informace o svých důchodech a důchodovém systému z celé ČR. To bylo hlavním cílem vybudování nového klientské centra Ústředí České správy sociálního zabezpečení v Křížové ulici 25 na pražském Smíchově. Klientské centrum nahradilo dosavadní informační kancelář ve stejné lokalitě, která ale nevyhovovala svým stísněným prostorem, kde ne vždy bylo možné zajistit dostatečně diskrétní jednání s klienty. Tvořily se fronty a zcela chybělo zázemí pro čekající. Leckdy museli postávat venku před vchodem, pod širou oblohou. Nyní je tomu konec.

V novém prostorném infocentru již lidé fronty stát nebudou. Obdobně jako ve většině klientských center okresních správ sociálního zabezpečení si klienti vezmou lístek s pořadovým číslem a sledují displej moderního vyvolávacího systému, který je nasměruje ke konkrétní přepážce. Dvě přepážky jsou za skleněným odzvučením pro případné diskrétnější jednání. Čekací zázemí klientského centra s výhledem na Prahu tvoří 30 sedaček rozmístěných v prostoru, které je možné v případě aktuální potřeby doplnit dalšími.

Nové klientské centrum důchodového pojištění v prvním patře hlavní budovy Ústředí ČSSZ vzniklo v prostorech po takzvaných rotomatech (otočných regalech spisového archivu), které byly přemístěny do nově vybudovaného archivu v Jankovského ulici v Praze-Stodůlkách. Ačkoli nové důchodové centrum sídlí v prvním patře, je zajištěn bezproblémový přístup pohybově handicapovaných - do zvýšeného přízemí posuvnou plošinou, do patra následně dostatečně prostorným výtahem. Komplexnost všech pět pracovních dnů v týdnů fungujících služeb doplňuje pokladna pro hotovostní výplatu a rekonstruovaná podatelna.

ČSSZ musí také reagovat na průběžné změny v legislativě. Dosud bylo většinou potřeba pro školení svých zaměstnanců a workshopy pronajímat prostory nebo je opakovat po měnších skupinách ve svých limitovaných prostorách. V uvolněném místě po rotomatech proto vznikl kromě klientského centra i větší konferenční prostor s videotechnikou pro až 120 lidí. Ten je možný doplnit o dalších 20 účastníků v nové videokonferenční místnosti v sousedství. Nechybí zázemí v podobě kuchyňky, šatny a řízení ozvučení.

V neposlední řadě vznikly rekonstrukcí prvního patra hlavní budovy Ústředí také nové kanceláře. Umožní to přímo do budovy Ústředí přesunout zhruba 50 zaměstnanců, kteří dosud pracovali v pronajatých prostorách v soukromém objektu naproti. Nyní tak ČSSZ výrazně ušetří finance za nájem.

Stavební práce na vytvoření klientského centra, výukových prostor a nových kanceláří započaly letos 1. července a skončily v uplynulých dnech. Vyžádaly si 18 milionů korun z programového financování Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Dalších 2,4 milionu korun stálo vnitřní vybavení, přičemž použitelná část původního mobiláře našla využití jak v podatelně, tak v jiných prostorách ČSSZ. Prostor bývalé informační kanceláře zatím posloužil k umístění pracovníků vyřízujících posílenou agendu exekučních srážek z důchodů.


Nové klientské centrum pro důchodové pojištění slavnostně otevřeli 10. 11. ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek a ústřední ředitel ČSSZ prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.

 

Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ, tel. 257 062 886