Zaměstnanci ČSSZ úspěšně zakončili 9. ročník specializačního kurzu Právnické fakulty UK

Praha, 17. 10. 2011

Celkem 27 zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení ukončilo již 9. ročník specializačního kurzu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V pátek 14. října se uskutečnilo v prostorách Karolina slavnostní vyřazení proděkankou Právnické fakulty UK doc. JUDr. Hanou Markovou, CSc. Za vedení ČSSZ se promoce zúčastnili náměstek ústředního ředitele Ing. Karel Chod a ředitelka personálního odboru PaedDr. Miluše Hájková.

ČSSZ jako jeden z největších zaměstnavatelů v Česku považuje za důležitý faktor personální práce profesní rozvoj svých zaměstnanců. Proto se specializační kurzy staly již dobrou a nezbytnou tradicí. Zaměřují se na prohloubení znalostí v oblastech jako je správní, občanské, obchodní, pracovní, trestní a finanční právo. Náměstek ústředního ředitele Ing. Karel Chod ve svém projevu k absolventům ocenil zájem pracovníků ČSSZ se i přes nedostatek volného času dále vzdělávat a vyzdvihl kvalitní úroveň předložených prací, kombinujících právní teorie s praktickým výkonem právní discipliny. Ing. Chod také připomněl aktivní osobní účast letos zesnulé bývalé ústřední ředitelky ČSSZ JUDr. Boženy Michálkové na této specifické formě vzdělávání zaměstnanců správ sociálního zabezpečení

Poděkování za vstřícnost, obsahové i organizační zajištění kurzu a dlouholetou podporu si zasloužili odborní pedagogové i vedení Právnické fakulty UK, bez nichž by se nikdy tak úspěšná spolupráce mezi Českou správou sociálního zabezpečení a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy nemohla podařit.

Během devíti let již ukončilo kurz celkem 257 zaměstnanců. Absolventi ukončují specializační kurz obhajobou závěrečné práce k vybranému odbornému tématu a složením zkoušky před zkušební komisí. Specializační kurz ČSSZ na právnické fakultě pokračuje také ve školním roce 2011/2012.

Další fotografie ze slavnostního ukončení specializačního kurzu si můžete prohlédnout zde.

Mgr. Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ