Důchodců je v pololetí 2011 již 2 832 699, na jednoho připadá 1,77 poplatníka

29. 7. 2011

Počet příjemců důchodu v prvním pololetí roku se oproti stejnému období loňského roku opět mírně zvýšil. Oproti loňskému poklesu ale mírně vzrostl i poměr poplatník:důchodce.

Ke konci června 2011 vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení 2 280 450 starobních důchodů. Přitom penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 832 699. Těm ČSSZ k 30. 6. 2011 vyplácela 3 460 194 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem 65 575 důchodů do zahraničí.

Invalidních důchodů (jedná se o invalidní důchody prvního, druhého nebo třetího stupně) vyplatila ČSSZ klientům ke konci června celkem 458 844 a pozůstalostních důchodů (vdovských, vdoveckých a sirotčích) 720 900.

Průměrná výše sólo starobního důchodu činila k 30. 6. 2011 celkem 10 527 Kč, z toho u mužů 11 685 Kč a u žen 9 558 Kč (jedná se vyplácené starobní důchody vč. předčasných). Průměrný věk penzistů pobírajících sólo starobní důchod ke konci června 2011 byl 68 let (muži 70 a ženy 67 let).

Nově přiznaných důchodů, jejichž trvalá výplata byla zahájena v 2. čtvrtletí 2011, bylo celkem 58 698, z toho bylo 36 266 starobních důchodů a 8 926 invalidních důchodů.

ČSSZ evidovala ke 30. 6. 2011 celkem 2 280 450 starobních důchodců a 5 023 970 poplatníků pojistného na důchodové pojištění. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo 2,20 poplatníků. Při počtu 2 832 699  všech důchodců tak na jednoho důchodce přispívalo 1,77 poplatníků pojistného.

 

Tabulka: Počet důchodců a poplatníků pojistného (ke 30. 6.)

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Počet důchodců celkem

2 676 952

2 700 296

2 737 848 

2 774 751

2 809 816

2 832 699

Počet starobních důchodců

1 985 580

2 009 076

2 045 166

2 087 987

2 242 281

2 280 450

Počet poplatníků pojistného

4 892 311

4 956 378

5 060 137

4 950 456

4 946 256

5 023 970

Počet poplatníků
na jednoho důchodce

1,83

1,84

1,85

1,78

1,76

1,77

Počet poplatníků na jednoho starobního důchodce

2,46

2,47

2,47

2,37

2,20

2,20

Pzn.: Statistiky lze vyhledat na webu ČSSZ zde: http://www.cssz.cz/cz/informace/statistiky/

 

Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ, tel. 257 062 886