Vyjádření MPSV k dorovnání slovenských důchodů

K problematice dorovnání slovenských důchodů vydalo vyjádření Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které je nadřízeným orgánem ČSSZ.
To citujeme: 

Soudní dvůr EU se koncem minulého měsíce vyjádřil k předběžným otázkám položeným mu v reakci na předchozí nález Ústavního soudu Nejvyšším správním soudem v kauze M. Landtová.

Ve zmíněném rozsudku Soudní dvůr potvrdil, že je v kompetenci ČR se rozhodnout, bude-li dorovnávat občanům České republiky nižší slovenské důchody, avšak pokud tak bude činit, musí stejně za nediskriminačních podmínek přistupovat i k občanům ostatních států EU.

V souvislosti s rozhodnutím Soudního dvora EU bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí nuceno zrušit dosavadní úpravu k dorovnávání nižších slovenských důchodů, neboť – ve světle uvedeného rozhodnutí – byl zjevně diskriminační a v současnosti proto nemůže ČSSZ o žádostech rozhodovat kladně.

Ve svém vyjádření Soudní dvůr dále poukázal na možnost napravit diskriminaci mezi českými občany a ostatními "evropskými" občany tím, že by se nadále žádné dorovnávání neposkytovalo, a to ani občanům ČR. V brzké době hodlá MPSV navrhnout zákonnou úpravu, která by vyrovnávání slovenských důchodů zcela vyloučila. Hlavním důvodem tohoto kroku jsou obrovské finanční náklady (až 100 miliard Kč), které by hrozily v případě, že by Česká republika musela bez ohledu na občanství poskytovat vyrovnávací příspěvek ke všem nižším slovenským důchodům za doby odpracované v bývalém Československu. Takové navýšení důchodových nákladů by si vyžádalo výrazný zásah do státního rozpočtu a případně i zvýšení pojistného.

Odpověď Soudního dvora EU byla směřována Nejvyššímu správnímu soudu. Pro další vývoj může být významná i reakce tohoto soudu, případně dalších soudů, jejichž rozhodnutí budou pro administrativní orgány závazná.

 

Mgr. Viktorie Plívová,
tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí
www.mpsv.cz