ČSSZ vítá, že zamítnutí prominutí penále bude přezkoumatelné soudem

Praha 9. 6. 2011

Česká správa sociálního zabezpečení dnešní verdikt Ústavního soudu ČR, který zrušil ustanovení § 104e písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vítá. Toto ustanovení vylučovalo soudní přezkum ve věcech prominutí penále za nezaplacení pojistného na sociální zabezpečení.  

Verdiktem Ústavního soudu se pro ČSSZ nic významného nemění, neboť dojde jen k rozšíření okruhu rozhodnutí, která mohou být přezkoumána před příslušnými soudy a umožní tak občanům využít možnosti, aby rozhodnutí správního orgánu přezkoumal nezávislý soud, zejména pak při vydání negativního rozhodnutí. Takových rozhodnutí vydává ČSSZ, respektive okresní správy sociálního zabezpečení, cca 35 procent z celkového počtu cca 7 000 podaných žádostí o prominutí penále ročně.

Návrh na zrušení ustanovení podal Nejvyšší správní soud (NSS), který dospěl k závěru, že norma je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která zaručuje právo na soudní ochranu (řádný proces). Podle názoru NSS by mělo být rozhodnutí o penále přezkoumatelné soudem stejným způsobem, jako rozhodnutí o prominutí daně či jejího příslušenství. Tomu dal Ústavní soud dnes za pravdu.

Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ, tel. 606 036 982