S elektronickým podáním ČSSZ poradí telefonní informační linka

Logo ESF

Praha 1. 6. 2011

Česká správa sociálního zabezpečení dnes spustila telefonní informační linku pro elektronicky podávající klienty. Call centrum na telefonním čísle 585 708 290 bude dostupné ve všední dny od 7:00 do 17:00. Nahradí dosavadní linku technické pomoci provozovanou při pražském ústředí, činnost bude v počátku zajišťovat pětice vyškolených pracovníků.

Call centrum bude poskytovat informace elektronicky podávajícím klientům, a to zejména informace technického rázu jako jsou dotazy a informace k e - Podání ČSSZ (elektronická podání doručovaná ve formátu datových vět XML prostřednictvím specializovaných programů), informace k postupnému přechodu z transakční části Portálu veřejné správy na Veřejné rozhraní pro e - Podání ČSSZ (VREP), poradenství s certifikáty (elektronické podpisové klíče a šifrovací certifikát), dále například problémy s komunikací systémů, s instalací programu pro e - Podání (XML602Filler), informace o stavu zpracování e - Podání a řešení technických chyb v případech zamítnutí formulářů či informace k jiným formám elektronického podávání - doručování okem čitelných formátů do datových schránek a na e-podatelny.

ČSSZ přijímá nyní od klientů elektronicky například Evidenční list důchodového pojištění, Oznámení o nástupu do zaměstnání, Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI), Přehled o výši pojistného či Hlášení pracovní neschopnosti.

Důvodů pro zřízení Call centra elektronických podání bylo více. Zejména trvale rostoucí počty e - Podání přijímaných ČSSZ ve formě datových vět a tedy i zájmu klientů o tento druh komunikace. Dále kvůli zvýšenému využívání jiných forem elektronické komunikace zejména přes informační systém datových schránek přestala vyhovovat dosavadní omezená kapacita linky technické podpory i její provozu na všední dny od 9:00 do 13:00. S plánovaným ukončením provozu PVS také pravděpodobně bude ukončen i jeho CallDesk, který vyřizoval značné množství dotazů klientů týkající se e - Podání ČSSZ.

Call centrum technické podpory e - Podání se sídlem v Olomouci vzniklo v rámci projektu Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy – 2. část (CZ 1.04/4.1.00/41.00002), financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. ČSSZ se dlouhodobě snaží digitalizovat data pojištěnců vytvářením takzvaných Individuálních kont pojištěnců (IKP). Zdrojem IKP je digitalizovaná databáze nárokových podkladů, která obsahuje 68 milionů obrazových záznamů nárokových podkladů a jim odpovídajících datových vět a 48 milionů údajů předaných  pouze formou datových vět. Každoročně se databáze aktualizuje o cca 7,5 milionu údajů.

Pracovníci nového callcentra podávají technické informace související s elektronickou komunikací s ČSSZ. Pro dotazy z oblasti důchodového nebo nemocenského pojištění slouží již dříve vybudované informační linky. Call centrum důchodového pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a informace o důchodech na telefonním čísle 257 062 860. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) na telefonním čísle 840 406 040. 

Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ